Bug 602 - Powinno być "polskim" zamiast "Polskim" [ @ /pl/mail/chrome/messenger/credits.dtd ]
Summary: Powinno być "polskim" zamiast "Polskim" [ @ /pl/mail/chrome/messenger/credits...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-14 01:09 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-08-14 01:09:06 CEST
JEST: <!ENTITY credit.translation "<h3>Kierowanie Polskim projektem Mozilli</h3>
POWINNO BYĆ: <!ENTITY credit.translation "<h3>Kierowanie polskim projektem
Mozilli</h3>

Heh, wygląda na to, że do credits.dtd nikt nie zaglądał od ponad roku. Ten błąd
ciągnie się przynajmniej od wersji 0.6...
Comment 1 Piotr Komoda 2005-08-14 03:38:23 CEST
Poprawione w branchu i trunku.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-10-07 20:20:54 CEST
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.