Bug 605 - Problem z thunderbird 1.0.6.
Summary: Problem z thunderbird 1.0.6.
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-16 13:12 CEST by Kacper Bąk
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Kacper Bąk 2005-08-16 13:12:39 CEST
W thunderbirdzie 1.0.6 jeżeli dodam załącznik *.jpg to jest OK, ale jeżeli dodam
w załączniku plik *.pdf to nazwa pliku nie jest widoczna w oknie załączników,
dotyczy to również plików *.ps.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-01 06:21:09 CEST
1. Nie jestem w stanie odtworzyc tego bledu
2. AviaryPL zajmuje sie tlumaczeniem programow, i to wlasnie do zglaszania
bledow w tlumaczeniu sluzy nasza bugzilla. Sami poprawiac w programie nic nie
mozemy, wiec wszystkie bledy programow radzimy zglaszac na bugzilla.mozilla.org,
lub ostatecznie na forum MozilliPL.
3. Przenosze raport do Lokalizacje -> Thunderbird
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-10-15 12:42:03 CEST
WFM

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.