Bug 606 - W Firefoksie jest kilka niedobrych accesskeys
Summary: W Firefoksie jest kilka niedobrych accesskeys
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-19 14:52 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-08-19 14:52:26 CEST
W Firefoksie jest kilka niedobrych accesskeys

Narzędzia > Inspektor DOM (A)
Preferencje/Opcje > Prywatność > button Ustawienia (Z)

Widziałem jeszcze gdzieś, ale teraz nie mogę znaleźć.

Fx 20050818 (1.8 Branch)
Comment 1 Marek Stępień 2005-08-19 18:38:49 CEST
Inspektor -> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=304326
Comment 2 Marek Stępień 2005-08-19 18:44:55 CEST
Ustawienia([Z]) -> [U]stawienia

fixed branch & trunk
Comment 3 Marek Stępień 2005-08-19 19:33:41 CEST
Błąd mozilla.org 304326 wrzucony, b&t.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-08-19 22:42:39 CEST
Preferencje > Prywatność > Ciasteczka. Pierwsze zdanie -  (L)
Comment 5 Marek Stępień 2005-08-21 15:38:29 CEST
> Preferencje > Prywatność > Ciasteczka. Pierwsze zdanie -  (L)

Dziwaczny błąd ze strony mozilla.org. Temu tekstowi przypisany został ten sam
acckey co opcji "zezwól blablabla".
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-10-07 20:09:54 CEST
VERIFIED

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.