Bug 607 - Błąd w słowniku załączonym do Thunderbirda
Summary: Błąd w słowniku załączonym do Thunderbirda
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 normalny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-25 18:01 CEST by Sati
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Sati 2005-08-25 18:01:42 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6

W słowniku dołączonym do Thunerbirda (maechanizm sprawdzania pisowni) jest błąd.
Podczas sprawdzania pisowni jako błędny zakwalifikował mi wyraz wyraz 'numeru' i
wśród sugerowanych zmian wymienił 'numera'. Trochę się zdziwiłem, więc
sprawdziłem w  internetowym słowniku PWN, który podaje że jedyną poprawdą formą
dopełniacza liczby pojedynczej jest 'numeru' (wpisana przeze mnie).

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1. Należy otworzyć tworzenie nowego listu.
2. Wpisać słowo "numeru".
3. Uruchomić mechanizm sprawdzania pisowni

Aktualny wynik:  
Informację o błedzie w słowie 'numeru' i propozycję zamiany go na 'numerku' itd.

Oczekiwany wynik:  
Wynik powienien brzmieć: "Żadnych błędnych słów".
Comment 1 Sati 2005-08-30 23:45:53 CEST
W słowniku brak również słowa "rzeczą", Narzednik liczby pojedynczej rzeczownika
żeńskiego rzecz.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-03 00:46:33 CEST
Problemow z uzywanym przez nas slownikiem jest wiecej, glownym zmartwieniem jest
uznawanie archaizmow i wyrazow potocznych za poprawne. Niestety:
1. Nie my rozwijamy ten slownik
2. Nie ma obecnie lepszego slownika na otwartej licencji

Wewnatrz naszego zespolu prowadzilismy juz rozmowy na ten temat, przydal by sie
nowy slownik, jest jest juz jeden, ubozszy od obecnego, ale nie posiadajacy tylu
ulomnosci, na ktorym mozna by bazowac. Niestety brakuje nam osob z odpowiednia
wiedza i chetnych do zajecia sie tym. A szkoda, bo z tego mogly by skorzystac
inne projekty, m.in lokalizacja OpenOffice...

A co do wymienionych w tym bledzie problemow, nowsza wersja slownika, ktory
pojawi sie w Tb 1.5 ma to poprawione. W zwiazku z powyzszym, zamykam ten blad.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.