Bug 609 - Strona startowa: napis "Oparte na platformie Gecko" jest za długi
Summary: Strona startowa: napis "Oparte na platformie Gecko" jest za długi
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-30 14:06 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Zrzut ekranu (26.00 KB, image/png)
2005-08-30 14:07 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-08-30 14:06:58 CEST
Wewnętrzna strona startowa Thunderbirda ma ustawiony na "position: fixed" w
prawym dolnym rogu napis "Oparte na platformie Gecko", który wystaje poza tło i
w swojej lewej części jest nieczytelny ("biało na białym").

IMHO trzeba to zmienić na po prostu "Oparte na Gecko".
Comment 1 Marek Stępień 2005-08-30 14:07:45 CEST
Created attachment 571 [details]
Zrzut ekranu

Screenshot

(Przy okazji: napis "Więcej informacji (w języku angielskim)" jest dość
niefajnie złamany... )
Comment 2 Piotr Komoda 2005-08-30 22:40:29 CEST
Wrzucilem poprawke dla jednego i drugiego (narazie branch only) jesli "Więcej
informacji (w j. angielskim)" nie zalatwi sprawy, bedziemy kombinowac dalej.

http://bonsai-l10n.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=l10n/pl/mail/chrome/messenger&command=DIFF_FRAMESET&file=start.dtd&rev1=1.2&rev2=1.2.2.1&root=/l10n
Comment 3 Piotr Komoda 2005-09-09 04:40:28 CEST
Nie ma komentarzy odnosnie  "(w j. angielskim)", wiec juz chyba moge to zamknac,
zwlaszcza, ze wrzucilem kopie zmian do trunka.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.