Bug 61 - Nie ma mozliwosci tlumaczenia opisow katalogow profili w tb 0.6
Summary: Nie ma mozliwosci tlumaczenia opisow katalogow profili w tb 0.6
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-16 01:57 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-16 01:57:36 CEST
Sa wbudowane na szytwno. Zmiany w config.ini nic nie daja.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-05-16 15:52:29 CEST
GmbH: podal informacje, ze w mail.xpi w install.js sa wpisane na sztywno.

Wlacze zmiane do final instalatora.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-05-20 09:02:33 CEST
zmiany wykonane. 
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:53 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:20:31 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.