Bug 610 - Tłumaczenie Mozilla Quality Feedback Agent
Summary: Tłumaczenie Mozilla Quality Feedback Agent
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-01 01:03 CEST by Olhado256
Modified: 2008-05-03 06:44 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Olhado256 2005-09-01 01:03:44 CEST
Czy Mozilla Quality Feedback Agenta da się już bezproblemowo przetłumaczyć?
Przydałoby się to zrobić, bo, jeśli się nie mylę, jest on domyślnie instalowany,
o czym ZU nawet nie wie. Potem przy crashu zamyka mu się program, wyskakuje
jakieś okienko po angielsku i człowiek nie wie co się dzieje. Już kilku ludzi na
forum zgłaszało ten problem myśląc, że to właśnie Feedback Agent spowodował
crash programu i w sumie trudno im się dziwić.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-09-01 10:19:49 CEST
chyba nie. Na 1.5 na pewno nie, ale warto sie temu przyjzec na 2.0.
Zajme sie tym.
Comment 2 Marek Stępień 2005-09-02 11:30:50 CEST
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=264742
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=248123

czyli teoretycznie można, przynajmniej w części, ale:
1) mozilla.org nie wie, czy jej wolno (bo to nie jej program)
2) nie ma tego w cvsie...

Comment 3 Marek Stępień 2005-09-02 11:31:21 CEST
To nie toolkit...
Comment 4 Marek Stępień 2007-03-01 12:49:09 CET
Wontfix. Talkback nie jest lokalizowalny w Fx 2, nie będzie w Tb 2, a w Fx/Tb 3 zostanie zastąpiony innym programem.
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:44:43 CEST
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.