Bug 611 - Lokalizacja toolkitu - wrzesień 2005
Summary: Lokalizacja toolkitu - wrzesień 2005
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 krytyczny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-02 11:24 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
extensions.properties - patch (1.29 KB, patch)
2005-09-18 00:03 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-09-02 11:24:36 CEST
Nowy miesiac, nowy bug :-)
Comment 2 Marek Stępień 2005-09-07 02:30:28 CEST
[trunk] -> dom/chrome/dom.properties
en-US: +NeverShowDialogAgain=Never show this dialog again           
    
pl: Nie pytaj o to ponownie

szczegóły: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=230909

Checking in dom.properties;
/l10n/l10n/pl/dom/chrome/dom/dom.properties,v <-- dom.properties
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Comment 3 Marek Stępień 2005-09-09 19:21:15 CEST
trunk:

updates.dtd - window.width i window.macWidth - dałem dla bezpieczeństwa o 1em
większe niż en-US
http://bonsai-l10n.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/update&command=DIFF_FRAMESET&file=updates.dtd&rev1=1.13&rev2=1.14&root=/l10n
Comment 4 Marek Stępień 2005-09-18 00:03:17 CEST
Created attachment 586 [details]
extensions.properties - patch

Patch usuwa informację o nieistniejącym przycisku "Szczegóły".
Najwyraźniej albo ja, albo pitreck przeoczyliśmy to podczas którejś z
wcześniejszych synchronizacji.

Wrzucony, b&t.

1.8 branch:

Checking in extensions.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties,v <-- 
extensions.properties
new revision: 1.11.2.2; previous revision: 1.11.2.1
done

trunk:
Checking in extensions.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties,v <-- 
extensions.properties
new revision: 1.12; previous revision: 1.11
done
Comment 5 Piotr Komoda 2005-10-07 05:53:25 CEST
Wrzesien mamy juz za nami, wiec chyba mozna ten blad zamknac. Umowmy sie moze
tak, ze dla drobnych zmian nie robimy szumu na bz, kazdy moze sobie zerknac do
bonsai. Jesli jest cos wiekszego, lub nie mamy pewnosci jak to przerobic ->
osobny bug. Obowiazkowo wiedziec o tym musza Marcoos i ja (Pitreck), wiec w
zaleznosci od tego kto zaklada - dodaje odpowiednia osobe na obserwatora.
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-07 11:59:18 CEST
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.