Bug 612 - za długie teksty w pl/toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd
Summary: za długie teksty w pl/toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks: 577 seamonkey2
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-09-02 22:26 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments
wstępny patch (989 bytes, patch)
2005-09-10 17:34 CEST, Marek Stępień
no flags Details
patch po poprawkach (wrzucony b&t) (1.53 KB, patch)
2005-09-17 20:32 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-09-02 22:26:00 CEST
Teksty w ocsp.dtd są za długie, trzeba je skrócić. Ma ktoś propozycje? Chodzi o
te dwie encje (linie 6-7):

<!ENTITY certOCSP.label        "Użyj OCSP do weryfikacji wyłącznie tych
certyfikatów, które zawierają adres URL usługi OCSP">
<!ENTITY proxyOCSP.label       "Uzyj OCSP do weryfikacji wszystkich
certyfikatów, korzystając z poniższego adresu URL i urzędu weryfikującego:">

(pod linuksem jedna linia widgetów w tym oknie jest idealnie ucięta - tzn. user
nawet nie będzie wiedział, że tam coś jest, dopóki okna nie powiększy, w windows
ucina z kolei teksty z prawej strony - bo Linux łamie linie w checkboxach, a
Winda nie.)
Comment 1 wadimd 2005-09-03 12:22:57 CEST
"Weryfikuj tylko certyfikaty zawierające adres URL usługi OCSP" ?

Co do tego drugiego to w serii 1.0.x chyba jest to dostatecznie krótko
napisane... ;-)

"Użyj poniższego ośrodka OCSP do weryfikacji wszystkich certyfikatów:"
Comment 2 Piotr Komoda 2005-09-04 19:01:09 CEST
Nie mam zastrzezen do propozycji Nikdo, jakby co.
Comment 3 Marek Stępień 2005-09-10 17:34:08 CEST
Created attachment 578 [details]
wstępny patch
Comment 4 Marek Stępień 2005-09-10 17:36:47 CEST
Powyższy patch wprowadza w/w zmiany i zwęża okno do 44em (en-US ma 38).

Przyszło mi jeszcze na myśl, żeby skrócić to:

<!ENTITY validation.ocsp.description "&brandShortName; może używać protokołu
weryfikacji stanu certyfikatu (OCSP) do sprawdzania certyfikatów.
&brandShortName; może korzystać z jednego z poniższych ustawień OCSP:">

Drugie zdanie niczego tutaj nie wnosi, a tylko zajmuje miejsce; ponadto nie jest
dobrym tłumaczeniem angielskiego "Set &brandShortName; to use OCSP as follows:".
Wycinamy? ;-)
Comment 5 Marek Stępień 2005-09-10 17:39:13 CEST
I jeszcze jedno.

Zdaje się, że można ustawić osobno ośrodek OCSP i adres usługi, więc zastanawiam
się nad zmianą

<!ENTITY proxyOCSP.label       "Użyj poniższego ośrodka OCSP do
weryfikacji wszystkich certyfikatów:">

na

<!ENTITY proxyOCSP.label       "Użyj poniższych ustawień do weryfikacji
wszystkich certyfikatów:">

lub zbudowania krótkiego zdania, które jednak zawierałoby oba sformułowania
("ośrodek OCSP" i "adres usługi")
Comment 6 Piotr Komoda 2005-09-12 21:14:52 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> <!ENTITY validation.ocsp.description "&brandShortName; może używać 
> protokołu weryfikacji stanu certyfikatu (OCSP) do sprawdzania certyfikatów.
> &brandShortName; może korzystać z jednego z poniższych ustawień OCSP:">
> 
> Drugie zdanie niczego tutaj nie wnosi, a tylko zajmuje miejsce(..)
> Wycinamy? ;-)

Nie mam nic przeciwko.

Co do propozycji z komentarza 5:
> <!ENTITY proxyOCSP.label       "Użyj poniższych ustawień do weryfikacji
> wszystkich certyfikatów:">

Uwazam, ze cos takiego moze byc.
Comment 7 Marek Stępień 2005-09-13 12:55:38 CEST
v: DP Beta, target: Fx 1.5
Comment 8 Marek Stępień 2005-09-17 20:32:21 CEST
Created attachment 582 [details]
patch po poprawkach (wrzucony b&t)

Taki patch został włączony do cvs, branch i trunk:

1.8 branch:
Checking in ocsp.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd,v <-- ocsp.dtd
new revision: 1.4.2.1; previous revision: 1.4

trunk:
Checking in ocsp.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd,v <-- ocsp.dtd
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
Comment 9 Marek Stępień 2005-09-17 20:34:57 CEST
fixed
Comment 10 Hubert Gajewski 2008-12-29 11:03:25 CET
W SeaMonkey jest inaczej:
./pl/suite/chrome/common/pref/pref-validation.dtd:<!ENTITY signingCA.label "Urząd weryfikujący:">

Adrian, chcesz to zmienić?

./pl/toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd:<!ENTITY signingCA.label       "Ośrodek certyfikujący:">
Comment 11 Adrian Kalla :Adrianer 2008-12-29 11:47:37 CET
Hubert: dzieki za zwrocenie uwagii.
Tak, to bedzie poprawione.
Comment 12 Marek Stępień 2009-01-08 14:59:53 CET
Dla SeaMonkey zgłosiłem bug 2222.

Proszę nie otwierać archaicznych błędów na bap dot. Firefoksa, żeby dyskutować o innych programach. Do takich celów należy zgłaszać osobne bugi.

Przy okazji, "ośrodek" to wg Polskiej Normy "organ", tak też zmieniłem to dawno wszędzie, ale jakoś umknął mi ocsp.dtd, który poprawiłem tutaj teraz.
Comment 13 Hubert Gajewski 2011-01-30 02:24:31 CET
ZWERYFIKOWANE (weryfikacja-starych-bugow)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.