Bug 615 - Portowanie zmian w plikach Tb z brancha 1.8 do trunka
Summary: Portowanie zmian w plikach Tb z brancha 1.8 do trunka
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-09 04:15 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Port zmian z brancha + zmiany trunkowe (10.44 KB, patch)
2005-09-09 04:34 CEST, Piotr Komoda
no flags Details

Description Piotr Komoda 2005-09-09 04:15:49 CEST
Skupilem sie na zmianach w plikach jezykowych w branchu i nie aktualizowalem
trunka, by nie dublowac sobie roboty. Teraz jak juz prawie wszystko mam
zrobione, musze przeportowac te zmiany oraz wprowadzic te trunk-only.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-09-09 04:34:44 CEST
Created attachment 577 [details]
Port zmian z brancha + zmiany trunkowe
Comment 2 Piotr Komoda 2005-09-09 04:37:06 CEST
Checking in mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd;
/l10n/l10n/pl/mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd,v <-- am-server-adv
anced.dtd
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done
Checking in mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd;
/l10n/l10n/pl/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd,v <-- am-server-top.dtd
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done
Checking in mail/chrome/messenger/messenger.dtd;
/l10n/l10n/pl/mail/chrome/messenger/messenger.dtd,v <-- messenger.dtd
new revision: 1.11; previous revision: 1.10
done
Checking in mail/chrome/messenger/start.dtd;
/l10n/l10n/pl/mail/chrome/messenger/start.dtd,v <-- start.dtd
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties;
/l10n/l10n/pl/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties,v <
-- composeMsgs.properties
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done
Checking in mail/chrome/messenger-region/region.properties;
/l10n/l10n/pl/mail/chrome/messenger-region/region.properties,v <-- region.prop
erties
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done
Checking in mail/installer/installer.inc;
/l10n/l10n/pl/mail/installer/installer.inc,v <-- installer.inc
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done
Checking in mail/updater/updater.ini;
/l10n/l10n/pl/mail/updater/updater.ini,v <-- updater.ini
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done
Comment 3 Piotr Komoda 2005-10-01 06:11:55 CEST
Hmm, teraz juz wszystkie zmiany ida jednoczesnie do brancha i do trunka, wiec
chyba moge juz ten blad zamknac.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.