Bug 617 - Błędne tłumaczenie na język polski litery "x" występującej w nazwie Firefox
Summary: Błędne tłumaczenie na język polski litery "x" występującej w nazwie Firefox
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-09 19:39 CEST by Teo Życzkowski
Modified: 2011-01-30 06:33 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
e1 (8.25 KB, text/plain)
2007-06-14 23:41 CEST, Tom Bombadil
no flags Details
e2 (7.61 KB, text/plain)
2007-06-14 23:43 CEST, Tom Bombadil
no flags Details
e3 (7.86 KB, text/plain)
2007-06-14 23:44 CEST, Tom Bombadil
no flags Details
e4 (6.79 KB, text/plain)
2007-06-14 23:45 CEST, Tom Bombadil
no flags Details
e5 (7.60 KB, text/plain)
2007-06-14 23:45 CEST, Tom Bombadil
no flags Details

Description Teo Życzkowski 2005-09-09 19:39:37 CEST
W języku polskim w zasadzie nie występuje litera "x". Zgodnie ze wszelkimi
zaleceniami należy ją tłumaczyć jako "ks" i nie ma co zasłaniać się nazwą własną
czy handlową. Rada Języka Polskiego zajęła jednoznaczne stanowisko w tej sprawie:
"W praktyce nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot
(tzn. instytucja, osoba, produkt, utwór, usługa itp.) występuje (lub
wstępowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Nazwa własna bowiem
wskazuje przedmiot, do którego się odnosi, za pomocą specyficzności swego
brzmienia lub zapisu graficznego, wskutek czego nie można dowolnie zmieniać jej
formy. Dlatego o przynależności jakiejś nazwy do kategorii nazw własnych
świadczy to, że w tej samej postaci ([b]pomijając różnice wynikające z adaptacji
fonetycznych i morfologicznych[/b]) występuje w różnych językach.

Nazwa handlowa to prawnie zastrzeżona nazwa firmy, towaru, produktu lub usług
([b]będąca zwykle ich nazwą własną[/b]), do której używania wyłączne prawo
przysługuje podmiotowi zastrzegającemu."

Tak więc Panowie tłumacze proszę o zmianę na "Firefoks", gdyż jest to poprawne
tłumaczenie na język polski nazwy własnej i nazwy handlowej "Firefox". Zachowuje
ona wszelkie zasady postepowania z tego typu nazwami i nie kaleczy języka
polskiego.
Comment 1 Marek Stępień 2005-09-09 22:05:35 CEST
Co to za crap?

invalid.
Comment 2 Teo Życzkowski 2005-09-09 22:29:26 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Co to za crap?
> 
> invalid.

Nie żadne pieprzenie, tylko w tłumaczeniu do 1.5 użyliście nazwy "Firefox", co
jest sprzeczne z zasadami języka polskiego!!! Jasne!!!
Comment 3 Marek Stępień 2005-09-09 23:48:44 CEST
Jest. Tak samo jak system "UNIX", proszek "Bonux" czy soki marki "Hortex".

Dalsza dyskusja nie ma sensu. Proszę nie otwierać tego błędu od nowa.

invalid.
Comment 4 Marek Stępień 2005-09-09 23:49:14 CEST
Closed Invalid.
Comment 5 Teo Życzkowski 2005-09-10 00:32:07 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> Closed Invalid.

Nie Ty jesteś wyrocznią w sprawach języka polskiego. Zapoznaj sie najpierw z
zasadami polonizowania zakończeń określonych w Wielkim słowniku ortograficznym
PWN (2003) i wcześniej przytoczonym stanowiskiem Rady Języka Polskiego. W
świetle tych opracowań i stanowiska Rady, proszę mi uzasadnić użycie w
tłumaczeniu 1.5 słowa "Firefox".
Jeżeli chodzi o Twoje dywagacje na temat pisowni UNIX itp., to dla ułatwienia
podam Ci stanowisko fachowców w tej materii:

"W wypadku polszczonych nazw własnych warto zajrzeć do Słownika nazw własnych
Jana Grzeni (PWN, Warszawa 1998), gdzie np. na s. 358 czytamy: 

UNIX [Juniks a. Uńiks] <<komputerowy system operacyjny>>, D. Uniksa, Ms. Uniksie
a. Unix D. Uniksa, Ms. Uniksie. 

Z czego wynika: (1) niepoprawne są formy "Unixie" i "Linuxie" - przy polszczeniu
"x" w przypadkach zależnych przechodzi w "ks"; (2) słownik nie dopuszcza odmiany
słowa "UNIX" jak skrótowca, tzn. UNIX-a, w UNIX-ie itp."

Trochę wiedzy przyda się.  
Comment 6 Marek Stępień 2005-09-10 00:43:14 CEST
> Nie Ty jesteś wyrocznią w sprawach języka polskiego. 

Ani Pan nie jest.

> Zapoznaj sie najpierw z
> zasadami polonizowania zakończeń określonych w Wielkim słowniku ortograficznym
> PWN (2003) i wcześniej przytoczonym stanowiskiem Rady Języka Polskiego.

...którego Pan nie zrozumiał.

> "W wypadku polszczonych nazw własnych warto zajrzeć do Słownika nazw własnych
> Jana Grzeni (PWN, Warszawa 1998), gdzie np. na s. 358 czytamy: 
> 
> UNIX [Juniks a. Uńiks] <<komputerowy system operacyjny>>, D. Uniksa, Ms. Uniksie
> a. Unix D. Uniksa, Ms. Uniksie. 

D. = dopełniacz
Ms. = miejscownik
a. = _albo_

Mam nadzieję, że to pomoże w zrozumieniu wykładni RJP.

> Z czego wynika: (1) niepoprawne są formy "Unixie" i "Linuxie" - przy polszczeniu
> "x" w przypadkach zależnych przechodzi w "ks"; (2) słownik nie dopuszcza odmiany

Rozumie Pan te dwa słowa: "_przypadek zależny_"?! Przypadki dzielimy na:
niezależne (mianownik, M) i zależne (pozostałe: D, C, B, N, Ms, W).

M: Firefox
D: Firefoksa
C: Firefoksowi
B: Firefoksa
N: Firefoksem
Ms: Firefoksie
W: Firefoksie!

Taka deklinacja jest stosowana w naszej lokalizacji -- i taka jest jedyna
słuszna. Podobnie jak słowa "Linux".

Proszę nie otwierać tego błędu ponownie, nie jest Pan nadzorcą tego modułu.
Nadużywanie statusu "reopened" może skutkować zablokowaniem konta.

Resolved invalid.
Comment 7 Marek Stępień 2005-09-10 00:43:29 CEST
Closed.
Comment 8 Marek Stępień 2005-09-10 00:45:49 CEST
Jeszcze jedno: "spolszczeniem" byłoby "Fajerfoks". "Firefoks" to już tylko dziwoląg.
Comment 9 Teo Życzkowski 2005-09-10 01:08:59 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #8)
> Jeszcze jedno: "spolszczeniem" byłoby "Fajerfoks". "Firefoks" to już tylko
dziwoląg.

Nareszcie rozmowa na argumenty, co prawda  na poziomie szkoły podstawowej -
dziękuję za "uznanie" mojego poziomu. Nadal preferuje Pan obraźliwy stosunek do
innych wyrażony w pierwszej odpowiedzi, no ale trudno...
Comment 10 Marek Stępień 2005-09-10 01:14:26 CEST
> Nadal preferuje Pan obraźliwy stosunek do
> innych wyrażony w pierwszej odpowiedzi, no ale trudno...

Przy pierwszej odpowiedzi nie sądziłem, że ktoś może mówić proponować to, co Pan
zaproponował, na poważnie i zareagowałem tak, jak reaguje się na kiepskie żarty,
na które nikt z nas tutaj nie mam czasu ani ochoty. 
Comment 11 Bartosz Piec 2005-09-10 15:39:08 CEST
Leszku, Firefox-ie, Firefoxie i inne dziwolągi rzeczywiście nie są poprawne. Ale
Firefox (w mianowniku) już jak najbardziej jest, co zresztą udowadnia
przytoczony przez Ciebie przykład Uniksa.
Comment 12 Tom Bombadil 2007-06-14 23:41:57 CEST Comment hidden (spam)
Comment 13 Tom Bombadil 2007-06-14 23:43:23 CEST Comment hidden (spam)
Comment 14 Tom Bombadil 2007-06-14 23:44:15 CEST Comment hidden (spam)
Comment 15 Tom Bombadil 2007-06-14 23:45:02 CEST Comment hidden (spam)
Comment 16 Tom Bombadil 2007-06-14 23:45:45 CEST Comment hidden (spam)
Comment 17 Bartosz Piec 2007-06-14 23:54:26 CEST Comment hidden (obsolete)
Comment 18 Bartosz Piec 2007-06-14 23:54:51 CEST Comment hidden (obsolete)
Comment 19 Bartosz Piec 2007-06-14 23:55:03 CEST Comment hidden (obsolete)
Comment 20 Bartosz Piec 2007-06-14 23:55:11 CEST Comment hidden (obsolete)
Comment 21 Bartosz Piec 2007-06-14 23:55:19 CEST Comment hidden (obsolete)
Comment 22 Hubert Gajewski 2011-01-30 06:33:38 CET
ZWERYFIKOWANE (weryfikacja-starych-bugow)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.