Bug 620 - Precz ze zwrotami typu "kliknij tutaj"
Summary: Precz ze zwrotami typu "kliknij tutaj"
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-14 13:22 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-09-14 13:22:33 CEST
Do zgłoszenia tego buga skłonił mnie błąd 560.

Uważam, że wszędzie tam, gdzie widać, że mamy do czynienia z odnośnikiem (np.
niebieski, podkreślony tekst) dodatkowe objaśnienie typu "kliknij tutaj" czy
"należy kliknąć tutaj" jest zbędne. Poza tym zakłada, że użytkownik jest głupi.
Comment 1 Marek Stępień 2005-09-14 19:45:24 CEST
Tak jest w oryginale. Ne żeby mi się to podobało, ale nie zawsze możemy
wykombinować inne sformułowanie. :)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-09-14 20:11:08 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Tak jest w oryginale.

Jeśli chodzi o to co jest w bugu 560 - to w oryginale nie ma żadnych "click here":

[ toolkit/locales/en-US/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd ]
<!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label               "Find out more
about Plugins or manually find missing plugins.">

> Ne żeby mi się to podobało, ale nie zawsze możemy
> wykombinować inne sformułowanie. :)

No to trzeba to zmienić oryginał ;) 
Comment 3 Marek Stępień 2005-09-14 20:14:17 CEST
> Jeśli chodzi o to co jest w bugu 560 - to w oryginale nie ma żadnych "click here":

...ale pewnie było i ktoś przegapił jego usunięcie. Jestem za wywaleniem
"kliknijów tutajów" wszędzie tam, gdzie w en-US nie ma "click here".
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-01 16:03:07 CEST
Proszę o konkrety, albo zamykamy ten błąd...
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-01 19:27:48 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> Proszę o konkrety, albo zamykamy ten błąd...

Patch 580 z błędu 560 co prawda nie wszedł w pierwotnej postaci, ale sprawdziłem
resztę plików.

Lista plików z l10n/pl zawierajacych "kliknij tutaj" ("kliknąć tutaj" nie
znalazłem):

l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.properties
l10n/pl/mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
l10n/pl/mail/chrome/messenger/news.properties
l10n/pl/mail/chrome/navigator/navigator.properties
l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/update/update.properties

Lista plików z browser/, mail/ i toolkit/ zawierających frazę "click here":

mozilla/browser/locales/en-US/chrome/browser/browser.properties
mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/mozapps/extensions/update.properties
mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties
mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/mozapps/update/update.properties

Zaraz zerknę na to co jest w l10n/pl.
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-10-01 20:06:46 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
 
> l10n/pl/mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
> l10n/pl/mail/chrome/messenger/news.properties
> l10n/pl/mail/chrome/navigator/navigator.properties

W tych plikach (jak i pozostałych, wcześniej wymienionych) w wersji oryginalnej
też jest "click here" (sprawdziłem jeszcze raz).

Niech będzie jak w komentarzu 3. Zatem nie ma co poprawiać. RESOLVED INVALID.
Comment 7 Marek Stępień 2005-10-01 22:49:39 CEST
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.