Bug 623 - [tracking] Lokalizacja Firefoksa 2.0
Summary: [tracking] Lokalizacja Firefoksa 2.0
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://www.mozilla.org/projects/firef...
Depends on: 90 765 794 798 820 823 904 912 915 917 924 925 926 927 928 929 930 931 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 968 969 970 981 1021 1025 1036
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-09-18 23:38 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-01 14:13 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-09-18 23:38:17 CEST
 
Comment 1 Marek Stępień 2006-09-16 23:29:24 CEST
W tej chwili wszystkie blokery są zamknięte. Dziękuję wszystkim, którzy się do
tego przyczynili.

Za chwilę przystąpię do testów na litmusie.
Comment 2 Marek Stępień 2006-09-17 18:42:40 CEST
Odpowiednik tego błędu na bmo:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=350040
Comment 3 Marek Stępień 2006-09-18 18:05:29 CEST
Minęła 18:00 CEST / 9:00 PDT, proces lokalizacji wersji 2.0 został zakończony, a
gałąź 1.8 zamrożona na wydanie RC 1.

Zamykam. ;-)
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 14:13:07 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.