Bug 624 - Zwrot do użytkownika w 3. osobie brzmi dziwnie.
Summary: Zwrot do użytkownika w 3. osobie brzmi dziwnie.
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-20 14:20 CEST by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (1.29 KB, patch)
2005-09-20 14:24 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Patch alternatywny (1.30 KB, patch)
2005-09-20 14:26 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Patch nr 1 (diff -u) (1.79 KB, patch)
2005-09-20 16:41 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Patch nr 2 (diff -u) (1.80 KB, patch)
2005-09-20 16:41 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2005-09-20 14:20:38 CEST
JEST:
"Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się wysłać wiadomość w obecnej postaci, znaki
nie występujące w danym kodowaniu zostaną zamienione na znaki zapytania, stając
się nieczytelnymi dla odbiorcy."

PROPOZYCJA:
"Jeśli jednak wiadomość zostanie wysłana w obecnej postaci, znaki nie
występujące w danym kodowaniu zostaną zamienione na znaki zapytania, stając się
nieczytelnymi dla odbiorcy."

Patch zaraz będzie.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-09-20 14:24:50 CEST
Created attachment 588 [details]
Patch
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-09-20 14:26:06 CEST
Created attachment 589 [details]
Patch alternatywny

A tu z poprawionym w tym samym zdaniu Unikod na "kodowanie Unicode", jesli się
w końcu zdecydujemy w błędzie 584. (zeby nie krzyczal przy commitowaniu)
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-09-20 16:41:01 CEST
Created attachment 591 [details]
Patch nr 1 (diff -u)
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-09-20 16:41:26 CEST
Created attachment 592 [details]
Patch nr 2 (diff -u)
Comment 5 Piotr Komoda 2005-10-01 05:53:49 CEST
Wrzucilem poprawke do B&T. Czy bedzie tam unikod czy Unicode to juz zalezy od
innego bledu, dlatego zamykam.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.