Bug 625 - Wywalic Onet, dorzucic Wirtualna Polske do searchpluginów
Summary: Wywalic Onet, dorzucic Wirtualna Polske do searchpluginów
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-23 01:55 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-09-23 01:55:36 CEST
Proponuje wywalić z domyślnego zestawu searchpluginów wtyczkę Onetu, a zamiast
niej dać  Wirtualną Polskę, i to jeszcze w 1.5.

Uzasadnienie: http://muzyka.onet.pl/od2/require.html

;-)
Comment 1 Adrian Kalla :Adrianer 2005-09-23 04:39:13 CEST
FIXED dla Mozilli Suite 1.7.12 ;)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-01 15:57:45 CEST
Fixed, b&t. Wykorzystałem plugin z www.mozillapl.org/wyszukiwarki
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:04 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.