Bug 626 - Strona SeaMonkey.pl
Summary: Strona SeaMonkey.pl
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: www.seamonkey.pl
Classification: Strony WWW
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: www-seamonkey-pl
URL: http://www.seamonkey.pl
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-23 04:54 CEST by Adrian Kalla :Adrianer
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Adrian Kalla :Adrianer 2005-09-23 04:54:50 CEST
powoli czas na postawienie strony seamoneky.pl

Do zrobienia:

1. Załatwienie domeny - jest
2. Ustawienie na bugs.mozilla.org Produktu "Strona seamonkey.pl"
3. Załatwienie serwera (mam nadzieje, że poszło bo na Irithu razem z mozpl.org a
gdy nie to byłoby Gandalf miejsce u Ciebie?)
4. Przekierowanie DNS na ten serwer
5. Grafika (mibla ma już coś jakoś miesięczne opóźnienie - może czeka na końcowe
logo SM?)
6. Zbudowanie miniCMS do tej strony - nie powinien być większym problemem - tym
się raczej sam zajme
Comment 1 Adrian Kalla :Adrianer 2005-09-23 04:55:43 CEST
...
Comment 2 Adrian Kalla :Adrianer 2006-02-13 00:18:50 CET
punkty 5 i 6 dalej nie wykonane...
Comment 3 Adrian Kalla :Adrianer 2006-09-08 22:37:14 CEST
status update: 1 do 4 wykonane; 5 do 6 czekają na gotowy wspólny layout dla
stron aviary.pl
Comment 4 Stefan Plewako :stef 2008-11-06 20:32:22 CET
(In reply to comment #3)
> status update: 1 do 4 wykonane; 5 do 6 czekają na gotowy wspólny layout dla
> stron aviary.pl

A ktokolwiek nad nim pracuje?

Proponowałbym dokładnie rozpisać co chcemy na tej stronie mieć (na poszczególne strony, sekcje, zadania) np. na wiki, następnie stworzyć wstępną wersję treści i albo pomyśleć nad wyglądem albo znaleźć/zatrudnić grafika.
Comment 5 Adrian Kalla :Adrianer 2010-03-07 19:55:04 CET
PARTIALLY FIXED.
Rszta WONTFIX.

Zadnego wiekszego portalu nie planuje na www.seamonkey.pl wstawiac, gdyz za jakis czas www.seamonkey-project.org ma byc lokalizowalne.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.