Bug 627 - Error launching browser window podczas uruchomienia
Summary: Error launching browser window podczas uruchomienia
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P5 blokujący
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-27 16:31 CEST by sim09
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description sim09 2005-09-27 16:31:06 CEST
Czemu jak włączam Firefoxa pojawia się ostrzeżenie o takiej treści Error 
launching browser window:no XBL binding for browser.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-03 11:42:35 CEST
Proszę uruchomić Firefoksa w trybie awaryjnym ("Safe Mode") i spróbowac
powyłączać kolejno rozszerzenia, któreś z nich zostało uszkodzone.

Dalszą pomoc uzyska pan na forum pomocy technicznej - www.mozillapl.org/forum 

Bugs.aviary.pl służy do zgłaszania błędów w tłumaczeniu i na polskich stronach
www Mozilli.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-02 05:06:02 CET
Verified.v
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:47:53 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:26:39 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.