Bug 629 - Reorganizacja domyślnych Zakładek
Summary: Reorganizacja domyślnych Zakładek
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-02 14:16 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (checked-in, b&t) (12.66 KB, patch)
2005-10-03 11:25 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-10-02 14:16:28 CEST
Zgodnie z:
http://groups.google.pl/group/netscape.public.mozilla.l10n/browse_thread/thread/5cda8f99130c6bfc/434f72c3ff84f252#434f72c3ff84f252
usunąłem "Firefox.pl poleca" (zob. błąd 628), dalsza reorganizacja zakładek wymaga:

1) zminimalizowania zawartości folderu "Firefox i Mozilla" - powinno tam zostać
wyłącznie to, co jest w en-US plus mozillapl.org i firefox.pl, reszta - do
wyrzucenia
2) wyrzucenia feedów RSS 7thGuarda, IDG i DI
3) rozważenie pozostawienie tylko jednego feeda z ogólnymi wiadomościami: BBC
albo GazWyb. (Zauważcie: Latest headlines w en-US to od razu feed, u nas to
folder z feedami). Skłaniam się ku pozostawieniu BBC Polska - ale pod nazwą
"Aktualności".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-10-02 15:59:09 CEST
przedyskutujemy to dzis na spotkaniu.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-03 00:36:20 CEST
Ad 1.
Zostaje to, co w en-US plus MozPL, fx.pl, forum MozPL (i chyba VM?)

Ad 2 i 3.
Zostawiamy tylko feeda BBC Polska pod nazwą "Aktualności"

Comment 3 Marek Stępień 2005-10-03 11:25:36 CEST
Created attachment 600 [details]
Patch (checked-in, b&t)

Patch wprowadzający omówione zmiany, dodatkowo dodaje favikonki do tych
stron, które się ostały w Zakładkach. :)

checked-in b&t.
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-03 11:27:14 CEST
fixed
Comment 5 Bartosz Piec 2005-10-05 20:59:24 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Ad 1.
> Zostaje to, co w en-US plus MozPL, fx.pl, forum MozPL (i chyba VM?)

A nie warto dać tb.pl?
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-05 22:02:13 CEST
> A nie warto dać tb.pl?

Nie, i tak tego jest już za dużo (mozillapl, forum mozillapl, fx.pl, vm). Wg
zasad, ktore troche naginamy, powinny być max 2-3 strony, a juz sa 4. :)
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-01 07:02:05 CET
Verified, teraz to wygląda inaczej, ale jest OK.
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:06 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.