Bug 632 - Po wgraniu polskiej lokalizacji po rejestracji błędu komunikat "undef error..."
Summary: Po wgraniu polskiej lokalizacji po rejestracji błędu komunikat "undef error..."
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner)
QA Contact: bugzilla
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-06 11:51 CEST by Jacek Adamowicz
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Jacek Adamowicz 2005-10-06 11:51:50 CEST
Dokładne brzmienie komunikatu:
undef error - Can't use string ("") as a HASH ref while "strict refs" in use at 
Bugzilla/BugMail.pm line 119.

Błąd dotyczy polskiej lokalizacji - po zmianie preferowanego języka w 
przeglądarce na angielski, nie pojawia się.

Błąd mimo to jest rejestrowany.
Comment 1 Jacek Adamowicz 2005-10-06 11:53:09 CEST
Wersja bugzilli to 2.18.3 - zapomniałem dodać.
Comment 2 wadimd 2010-04-26 13:14:36 CEST
Sprzedaję stare bugi do sprawdzenia...
Comment 3 Leszek Życzkowski 2010-05-06 09:58:54 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Sprzedaję stare bugi do sprawdzenia...

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.