Bug 633 - Oznacz -> "Caly watek jako przeczytany" w menu podrecznym oraz "Odpowiedz do:" w podgladzie naglowkow nalezy skrocic
Summary: Oznacz -> "Caly watek jako przeczytany" w menu podrecznym oraz "Odpowiedz do:...
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-07 06:08 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (1.52 KB, patch)
2005-10-07 06:13 CEST, Piotr Komoda
no flags Details

Description Piotr Komoda 2005-10-07 06:08:37 CEST
To pierwsze jest (niepotrzebnie) za dlugie w porownaniu do oryginalu, psuje to
troche a11y. Drugie rozwala interfejs. Oba wygladaja nieestetycznie. Patch  drodze.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-07 06:12:10 CEST
...
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-07 06:13:02 CEST
Created attachment 602 [details]
Patch
Comment 3 Piotr Komoda 2005-10-11 11:12:31 CEST
Poprawka weszla do brancha i trunka. Zamykam.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.