Bug 635 - tłumaczenie helpa do firefoksa 1.5
Summary: tłumaczenie helpa do firefoksa 1.5
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-08 20:09 CEST by wadimd
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description wadimd 2005-10-08 20:09:51 CEST
Znowu potrzebujemy przetłumaczyć helpa :)

Musimy odwzorować w polskiej wersji zmiany w en-US od 1.0.x do bieżącego stanu.
Najprościej chyba porównać angielskie katalogi helpa z odpowiednich wersji Fx.

Na pierwszy rzut oka.
Rozmiary zmian są różne - najwięcej w prefs.xhtml. Poza tym masa różnych
znaczników "nomac", encji itp. 

No i jeszcze czekają nas nowe screenshoty.
Comment 1 wadimd 2005-10-08 20:15:53 CEST
ups... :) 
Widzę, że jednak chłopaki pracowaliście nad tym ;-) ależ dałem ciała ;-)
Comment 2 wadimd 2005-10-08 20:22:07 CEST
ok. już nie będę mieszał ;-) (i chodził do pracy w soboty ;-))
sorry za spam   i idę się schowac pod ziemię ;-)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-10-09 02:31:26 CEST
v.

na pocieszenie powiem, ze nie dalej jak tydzien temu, ja (owner toolkitu i szef
AviaryPL) siedzialem w budynku mojej firmy ze staszyna (QA firefoksa) i
glowilismy sie czy help jest przetlumaczony i jak my sie wyrobimy jesli nie jest ;)
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:08 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.