Bug 637 - Przetłumaczenie helpa SeaMonkey dla 1.1.x
Summary: Przetłumaczenie helpa SeaMonkey dla 1.1.x
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: SeaMonkey
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: seamonkey
URL:
Depends on:
Blocks: seamonkey2
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-12 01:15 CEST by Adrian Kalla :Adrianer
Modified: 2010-03-28 07:05 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Stan prac nad polskim helpem na dzień 6 września 2006 (262.30 KB, patch)
2006-09-08 22:44 CEST, Adrian Kalla :Adrianer
no flags Details

Description Adrian Kalla :Adrianer 2005-10-12 01:15:22 CEST
 
Comment 1 Adrian Kalla :Adrianer 2005-10-12 01:23:54 CEST
 .
Comment 2 Adrian Kalla :Adrianer 2006-02-13 00:17:58 CET
SM 1.0.1 bądź 1.1
Comment 3 Marek Stępień 2006-07-28 19:30:40 CEST
Łączenie dwóch komponentów SeaMonkey w jeden.

Przepraszam za bugspam, maile odfiltrować można po haśle: jednasmk
Comment 4 Adrian Kalla :Adrianer 2006-09-08 22:44:08 CEST
Created attachment 756 [details]
Stan prac nad polskim helpem na dzień 6 września 2006
Comment 5 Adrian Kalla :Adrianer 2008-11-24 13:40:15 CET
wiekszosc helpa jest obecnie przetlumaczona. To co zostalo to fragmenty w Kurierze Poczty. Dopoki to nie bedzie zrobione, bedzie to wywieszone na FIFO: http://wiki.aviary.pl/FIFO
Comment 6 Adrian Kalla :Adrianer 2009-05-23 05:27:03 CEST
W SeaMonkey 1.1.x jest spolszczony help, z wyjatkiem czesci pomocy o Kurierze Poczty. Ze wzgledu na zblizajaca sie premiere 2.0, dokanczac tego dla 1.1.x nie bedziemy - wiekszosc jest juz i tak przetlumaczona.
Zamykam.
Comment 7 Katarzyna Stawarz 2010-03-28 07:05:45 CEST
V.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.