Bug 64 - flagi blokowania
Summary: flagi blokowania
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-16 22:28 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-01 12:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-16 22:28:06 CEST
Dodaje flagi blokowania. Flage na +/- moze ustawic tylko wlasciciel komponentu
lub Q&A.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-05-16 22:53:06 CEST
ready
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:33:02 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 15:48:28 CET
Masówka. Zmiana produktu z serwis firefox.pl na bugs.aviary.pl.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:05 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.