Bug 641 - Nieprawidłowe znaki w linku (instalatorze)
Summary: Nieprawidłowe znaki w linku (instalatorze)
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P1 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.or...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-14 15:58 CEST by Paweł Golec
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Paweł Golec 2005-10-14 15:58:57 CEST
Próbując ściągnać wersje Firefox'a beta 1.5 napetkalem błąd w nazwie 
pliku. Plik umieszczony na FTP zawiera znaki z którymie przegladarki mają 
problem tzn. spacje. Wątpie by ktokolwiek ściągnął ten plik.
POZDRAWIAM
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-10-14 16:08:20 CEST
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8b5) Gecko/20051006 Firefox/1.4.1

WFM
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-14 18:32:05 CEST
Żadna przeglądarka nie powinna mieć problemu z taką nazwą; ponadto jako AviaryPL
nie mamy żadnego wpływu na nazwy plików na serwerach mozilla.org.

WONTFIX (albo może nawet INVALID).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.