Bug 642 - stylistyczne poprawki w menu i różnych opcjach
Summary: stylistyczne poprawki w menu i różnych opcjach
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: firefox
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-14 20:39 CEST by wadimd
Modified: 2009-03-01 12:16 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description wadimd 2005-10-14 20:39:57 CEST
Kilka moich marudzeń do bety z instalki:

1. Menu Widok > Kodowanie znaków > Więcej (i inne podobne też pewno)
Konkretnie chodzi o to, że część nazw mamy przymiotnikami (np.
Wschodnioeuropejski) a część rzeczownikami (Bliski Wschód itp). 
IMHO wartoby zdecydować się na jedną formę - lepiej rzeczownikową, żeby nie
tworzyć przymiotnika od Unicode ;-)

2. Podobna uwaga jest w menedżerze zakładek w menu Widok:
  - Nieposortowane
  - Sortowanie według
W tym samym menu ostatnie 2 pozycje możnaby zmienić na Sortowanie
rosnąco/malejąco., bo "Sortowanie od A do Z" dla klucza będącego datą to chyba
nie ma sensu ;-)

3. Okno właściwości certyfikatu na szyfrowanej stronie > karta "Szczegóły",
podgląd "Pola certyfikatu" > Certyfikat > Ważność 
i tu mamy "Nieważny przed" i "Nieważny po". Chyba nie ma powodu tak mieszać -
bardziej zrozumiałe byłoby "Ważny od" i "Ważny do"

4. Okno Narzędzia > "Czyszczenie prywatnych danych"
 - Sesje uwierzytelnione - ja bym odwrócił kolejność wyrazów ;-)
 - "Zapytaj mnie przed usuwaniem" - w moim odczuciu lepiej byłoby "Pytaj
mnie...." co bo Zapytaj sugeruje, że będzie pytał raz (ale może mi się zdaje)

Okno powyższe tylko wołane z opcji - tu jak wyżej - "Wyczyść przy wyłączaniu..."
-> "Czyść przy..." i "Poproś" na "Proś"

5. Opcje ogólne - "Określ, w jaki sposób Firefox ma się łączyć...." ten
przecinek chyba jest zbędny :)
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-14 21:58:48 CEST
> 1. Menu Widok > Kodowanie znaków > Więcej (i inne podobne też pewno)
> IMHO wartoby zdecydować się na jedną formę - lepiej rzeczownikową, żeby nie
> tworzyć przymiotnika od Unicode ;-)

Do rozważenia.

> 2. Podobna uwaga jest w menedżerze zakładek w menu Widok:
>   - Nieposortowane
>   - Sortowanie według

Zmienione na "Posortowane według", b&t.

> W tym samym menu ostatnie 2 pozycje możnaby zmienić na Sortowanie
> rosnąco/malejąco., bo "Sortowanie od A do Z" dla klucza będącego datą to chyba
> nie ma sensu ;-)

Podstawowa zasada: trzymamy się tego, co w en-US. Tam jest "A to Z", "Z to A". 
Zmienione na "Posortowane od A do Z".

> 3. Okno właściwości certyfikatu na szyfrowanej stronie > karta "Szczegóły",
> podgląd "Pola certyfikatu" > Certyfikat > Ważność 
> i tu mamy "Nieważny przed" i "Nieważny po". Chyba nie ma powodu tak mieszać -
> bardziej zrozumiałe byłoby "Ważny od" i "Ważny do"

J/w. Por.
http://lxr.mozilla.org/mozilla1.8/source/security/manager/locales/en-US/chrome/pipnss/pipnss.properties#124

> 4. Okno Narzędzia > "Czyszczenie prywatnych danych"
> - Sesje uwierzytelnione - ja bym odwrócił kolejność wyrazów ;-)

"Uwierzytelnione sesje"? Rusycyzm.

> - "Zapytaj mnie przed usuwaniem" - w moim odczuciu lepiej byłoby "Pytaj
> mnie...." co bo Zapytaj sugeruje, że będzie pytał raz (ale może mi się zdaje)

Nieaktualne.
 
> Okno powyższe tylko wołane z opcji - tu jak wyżej - "Wyczyść przy wyłączaniu..."
> -> "Czyść przy..." i "Poproś" na "Proś"

Do rozważenia, ale mam już dość tego okna, ciągle coś się w nim komuś nie podoba
(bug 427).

> 5. Opcje ogólne - "Określ, w jaki sposób Firefox ma się łączyć...." ten
> przecinek chyba jest zbędny :)

Wg jednych jest, wg innych nie.

PS. Następnym razem rozdziel to jakoś, bo jeśli zgłaszasz 5 problemów (z
podproblemami) jako jeden błąd, to nad tym błędem nikt nie zapanuje.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-28 17:01:31 CEST
Ad 1 -> bug 146
Ad 2 -> fixed
Ad 3 -> bug 671
Ad 4 -> częściowo wontfix, częściowo worksforme
Ad 5 - > invalid

A więc ten błąd to duplicate-fixed-wontfix-worksforme-invalid jednocześnie. 
Brakuje tylko "later" i "remind" do überbuga :-)

Resolving... czort wie jak. Niech będzie Invalid...
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:56:49 CET
(In reply to comment #0)
> Kilka moich marudzeń do bety z instalki:
> 
> 1. Menu Widok > Kodowanie znaków > Więcej (i inne podobne też pewno)
> Konkretnie chodzi o to, że część nazw mamy przymiotnikami (np.
> Wschodnioeuropejski) a część rzeczownikami (Bliski Wschód itp). 
> IMHO wartoby zdecydować się na jedną formę - lepiej rzeczownikową, żeby nie
> tworzyć przymiotnika od Unicode ;-)

Naprawione w innym bugu.

> 2. Podobna uwaga jest w menedżerze zakładek w menu Widok:
>   - Nieposortowane
>   - Sortowanie według
> W tym samym menu ostatnie 2 pozycje możnaby zmienić na Sortowanie
> rosnąco/malejąco., bo "Sortowanie od A do Z" dla klucza będącego datą to chyba
> nie ma sensu ;-)

Invalid. Teraz jest "Porządek sortowania: A > Z", ale to jest bug na bmo (tak samo jest w en-US). Zgłosisz?

> 3. Okno właściwości certyfikatu na szyfrowanej stronie > karta "Szczegóły",
> podgląd "Pola certyfikatu" > Certyfikat > Ważność 
> i tu mamy "Nieważny przed" i "Nieważny po". Chyba nie ma powodu tak mieszać -
> bardziej zrozumiałe byłoby "Ważny od" i "Ważny do"

Na to jest inny bug, który niedawno otworzyłem ponownie.

> 4. Okno Narzędzia > "Czyszczenie prywatnych danych"
> - Sesje uwierzytelnione - ja bym odwrócił kolejność wyrazów ;-)
> - "Zapytaj mnie przed usuwaniem" - w moim odczuciu lepiej byłoby "Pytaj
> mnie...." co bo Zapytaj sugeruje, że będzie pytał raz (ale może mi się zdaje)
> 
> Okno powyższe tylko wołane z opcji - tu jak wyżej - "Wyczyść przy wyłączaniu..."
> -> "Czyść przy..." i "Poproś" na "Proś"

-> REOPEN (jest "Poproś", powinno być "Proś")

> 5. Opcje ogólne - "Określ, w jaki sposób Firefox ma się łączyć...." ten
> przecinek chyba jest zbędny :)

Invalid.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:09 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-17 13:51:24 CET
(In reply to comment #3)

> -> REOPEN (jest "Poproś", powinno być "Proś")

Już tego nie mamy - zamykam ponownie. Ale zostało w SeaMonkey -> bug 2269.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.