Bug 647 - Nieprzetłumaczone etykietki, okna 'Otwórz plik' i 'Zapisz jako'
Summary: Nieprzetłumaczone etykietki, okna 'Otwórz plik' i 'Zapisz jako'
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-17 09:45 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 09:45:29 CEST
Nieprzetłumaczone etykietki z objaśnieniami, pojawiające się po najechaniu myszą
nad przycisk wyboru typu plików oraz przyciski "Dodaj" i "Usuń"
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 09:49:19 CEST
To okno nie jest częścią tłumaczenia Firefoksa, pochodzi bezpośrednio z GTK.

Poza tym u mnie jest przetłumaczone.

Invalid.
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-17 21:13:09 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> To okno nie jest częścią tłumaczenia Firefoksa, pochodzi bezpośrednio z GTK.

To jest jednak trochę nie w porządku, bo wynika z tego, że Twórcy zakładają
istnienie wielu komponentów Gtk u osób nie używających tego środowiska? A jak to
jest w wersji dla Window$?

Comment 3 Marek Stępień 2005-10-17 21:15:16 CEST
> To jest jednak trochę nie w porządku, bo wynika z tego, że Twórcy zakładają
> istnienie wielu komponentów Gtk u osób nie używających tego środowiska? 

Co przez to rozumiesz?!

> A jak to jest w wersji dla Window$?
Wersja dla Windows z oczywistych względów nie używa GTK.
Comment 4 Wojciech Kapusta 2005-10-18 09:31:43 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> > To jest jednak trochę nie w porządku, bo wynika z tego, że Twórcy zakładają
> > istnienie wielu komponentów Gtk u osób nie używających tego środowiska? 
> 
> Co przez to rozumiesz?!

Rozumiem to tak: program OpenOffice, wykorzystujący Gtk, działa bez zarzutu
nawet jeśli w ogóle nie ma się zainstalowanego środowiska Gnome a z bibliotek
Gtk ma się tylko te najistotniejsze. Z Twojej odpowiedzi wynika, że przypadku
Firefoksa wymagane są pewne składniki środowiska Gnome, np. do wyświetlania
etykietek czy innych bajerów. Programiści MF mają oczywiście prawo do
wykorzystywania bibliotek wg własnego uznania, powinni jednak poinformować:
"Uwaga, do wyświetlania wszystkich bajerów Fx potrzebuje to i to!". Np. w
Mozilli Suite wszystko jest na swoim miejscu, podobnie jak w OOffice, BEZ
potrzeby doinstalowywania czegokolwiek.

Nie zrozum tego jako krytyki Ciebie, Gnome czy Firefoksa, są to jedynie uwagi
natury ogólnej.

> > A jak to jest w wersji dla Window$?
> Wersja dla Windows z oczywistych względów nie używa GTK.

To wiem. Chciałem tylko zapytać - tak z przekory - czy te etykietki pojawiają
się w wersji windowsowej? Ew. czy też używana jest nazwa 'Biurko'?

Comment 5 Marek Stępień 2005-10-18 10:00:04 CEST
> Rozumiem to tak: program OpenOffice, wykorzystujący Gtk, działa bez zarzutu
> nawet jeśli w ogóle nie ma się zainstalowanego środowiska Gnome a z bibliotek

Jakiego Gnome'a?! Co tu Gnome ma do rzeczy?! Poza faktem, że lokalizację
biblioteki GTK (niezależnej od Gnome'a w 100%) robi zespół GnomePL?

> Gtk ma się tylko te najistotniejsze. Z Twojej odpowiedzi wynika, że przypadku
> Firefoksa wymagane są pewne składniki środowiska Gnome, np. do wyświetlania
> etykietek czy innych bajerów.

Żadne elementy Gnome nie są (niestety) używane w oficjalnych paczkach Firefoksa. 

Używane jest tylko GTK, które jest podstawą dla Gnome'a w takim samym sensie,
jak podstawą dla Gnome'a jest X Window System czy jądro Linux.

> Mozilli Suite wszystko jest na swoim miejscu,

Stara Mozilla Suite pod Mac OS X i Windowsem używa natywnych wybieraczek plików.
Nie używa ich pod Linuksem (do wersji 1.7.x), wciskając netskejpowy
XULFileChooser. To się zmieniło w SeaMonkey 1.0a, która zachowuje się tutaj
identycznie jak Firefox 1.5, o czym dalej.

> podobnie jak w OOffice, BEZ
> potrzeby doinstalowywania czegokolwiek.

Co tu niby trzeba doinstalowywać?
 
> To wiem. Chciałem tylko zapytać - tak z przekory - czy te etykietki pojawiają
> się w wersji windowsowej? Ew. czy też używana jest nazwa 'Biurko'?

Boże, jakie etykietki?! Windowsowa wersja używa natywnych windowsowych,
WinAPI-owskich wybieraczek plików. NIE UŻYWA GTKFILECHOOSERA TAK SAMO JAK NIE
UŻYWA MACINTOSHOWEJ WYBIERACZKI PLIKÓW. Wersja macintoshowa używa natywnych
apple'owskich, MacOSX-owskich wybieraczek. Werjsa linuksowa używa natywnych,
GieTeKowskich wybieraczek plików. One wszystkie są inne.

To, co widzisz, po wybraniu Plik > Otwórz plik, Plik > Zapisz jako w Firefoksie
1.5 NIE POCHODZI od Mozilli/Firefoksa. Nie jest w XUL. Nie ma DTD/propertiesów.
Jedyne, na co Firefox ma tutaj wpływ to tytuł okna i typy wyświetlanych plików.

Jest to *****natywna wybieraczka plików systemu operacyjnego*****. W przypadku
Linuksa jest to GtkFileChooser, z prostej przyczyny: Firefox jest oparty na GTK.
Nazwy w rodzaju "Biurko", "Domowy" (daw. "Początek") pochodzą z tłumaczenia
biblioteki GTK. GTK jest biblioteką używaną WYŁĄCZNIE w uniksowych wersjach
programu.

Wybieraczka pod Linuksem/FreeBSD/Solarisem/etc. jest CAŁKOWICIE INNA niż ta pod
Windowsem i Mac OS X, ale taka sama, jak we wszystkich aplikacjach opartych na
Gtk (tych z Gnome'a, tych z XFCE jak i tych opartych po prostu na gołej Gtk).

Analogicznie w Windows - dostajesz NATYWNY WINDOWSOWY FILECHOOSER Z WINAPI. Z
takimi rzeczami jak "Mój komputer", "Moje miejsca sieciowe" czy "Moje
dokumenty". CAŁKOWICIE INNY niż ten pod Linuksem i Mac OS X, ale taki sam, jak
we wszystkich innych aplikacjach windowsowych. 

I również analogicznie pod Mac OS X - dostajesz NATYWNY APPLE'OWSKI FILECHOOSER
z AQUA. CAŁKOWICIE INNY niż ten pod Windows i Linuksem, ale identyczny jak we
wszystkich innych aplikacjach pod OS X.

Twoje pytania o obecność "Biurka" czy jakichś "etykietek" w Windows mają taki
sam sens, jak pytanie o obecność "Mojego komputera" pod Linuksem.

Prościej już wytłumaczyć nie potrafię.

EOT.
Comment 6 Wojciech Kapusta 2005-10-18 10:43:36 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
Wszystko jasne. Dzięki!
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:13 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.