Bug 649 - Okno 'Ustawienia strony'
Summary: Okno 'Ustawienia strony'
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-17 10:11 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 10:11:15 CEST
1. Przydałyby się jakieś accesskeys, przynajmniej do przełączania między
zakładkami 'Opcje formatowania' i 'Marginesy i ...'.
2. Czy nie można określać marginesów w centymentrach?
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 10:31:10 CEST
Ad 1. - nic nie możemy zrobić w tej sprawie, mozilla.org musiałaby tam
przewidzieć acckeys.

Ad 2. - jeśli wybrano rozmiar papieru, który jest zdefiniowany w mm (np. A4) to
tam są milimetry, jeśli jest określony w calach (np. US Letter), to tam są cale.
(Dziwne to-to, ale także i na to nie mamy wpływu).

Invalid jeśli chodzi o lokalizację. Można by pomyśleć nad zgłoszeniem tego
mozilla.org, ale na poprawienie tego w 1.5 jest za późno.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.