Bug 65 - Strony startowe powinny być zależne od wersji
Summary: Strony startowe powinny być zależne od wersji
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/start/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-17 02:01 CEST by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-17 02:01:06 CEST
Proponowana struktura:

- /start/  <== skrypt przekierowujacy
 |
 |- 0.8/  <== strona startowa wersji 0.8
 |
 |- 0.9/  <== ... wersji 0.9 (w przyszlosci)
 |
 |- 1.0/  <== ... wersji 1.0
 |
 | ...
Comment 1 Marek Stępień 2004-05-17 02:06:27 CEST
Zrobione.

http://www.firefox.pl/start/ działa teraz tak:

Wykrywa wersję Firefoksa. Jeśli jest starsza niż $earliest lub nowsza niż
newest, serwuje najnowszą stronę startową, jaką mamy.

Jeśli mieści się w zakresie $earliest < wersja < $newest, serwuje odpowiednią
wersję dla tej strony.

Po wydaniu kolejnych wersji należy poprawić w pliku /start/index.html zmienną
newest.

Comment 2 Marek Stępień 2004-05-17 02:08:42 CEST
Aha, jeśli przeglądarka nie jest Firefoksem, również serwuje najnowszą stronę
startową.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.