Bug 650 - "Początek" i "Biurko" w oknach dialogowych
Summary: "Początek" i "Biurko" w oknach dialogowych
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-17 10:16 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 10:16:56 CEST
W oknach 'Otwórz plik' czy 'Zapisz jako' mamy pozycje "Początek" i "Biurko". Dla
użytkowników Window$ i KDE (nie wiem, jak jest w Gnome) mogą być trochę
niezrozumiałe. Może zamiast "Biurka" napisać "Pulpit" a zamiast "Początku" -
"Katalog (folder) użytkownika"?
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 10:24:09 CEST
Zob. błąd 647 komentarz 1.

invalid.
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-17 10:46:34 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)

Niby tak, ale np. w oknie 'pobieranie plików' mamy "Pulpit"!

Comment 3 Marek Stępień 2005-10-17 10:53:50 CEST
> Niby tak, ale np. w oknie 'pobieranie plików' mamy "Pulpit"!

Bo to jest już od nas. I zostało tak przetłumaczone, bo tak jest w Windows, a
nie możemy rozdzielić tłumaczenia na osobne wersje dla różnych systemów.

Proponuję przekonać lokalizatorów GTK do nazwy "Pulpit" (www.gnomepl.org).

BTW. "Początek" zostało w nowszych wersjach GTK zmienione - słusznie - na "Domowy".
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:15 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.