Bug 654 - Zapytaj mnie przy czyszczeniu prywatnych danych
Summary: Zapytaj mnie przy czyszczeniu prywatnych danych
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 11:46 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 11:46:19 CEST
W oknie 'Czyszczenie prywatnych danych' jest opcja 'Zapytaj mnie przed
usuwaniem' (bawiłem się tym i nie zauważyłem działania, co zgłosiłem na Forum,
bo do bugzilla.mozilla.org nie mam cierpliwości, poza tym lepiej, żeby to ktoś
potwierdził). Ale wracając do tematu: wszędzie w tego typu poleceniach stosujemy
formy 'ostrzegaj', 'informuj' itd. bez dodawania, kogo ma program ostrzegać
wzgl. informować. Proponowałbym w tym miejscu usunąć to 'mnie', dla zachowania
zgodności z pozostałymi opcjami, poza tym będzie to chyba lepiej brzmiało.
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-17 12:43:54 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
To samo okno wywołane z Preferencji ma inaczej brzmiące opcje, np. 'Wyczyść
następujące elementy' (z menu) i 'Wybierz elementy, które mają być czyszczone'
(z Preferencji, niezbyt ładnie stylistycznie). 

Może by to ujednolicić?


Comment 2 Marek Stępień 2005-10-17 15:05:55 CEST
To NIE jest to samo okno, to są dwa osobne, aczkolwiek podobne okna.

Jedno służy do natychmiastowego wykonania tych czynności, a drugie do
konfiguracji ich okresowego wykonywania. Stąd w pierwszym "Wyczyść...", a w
drugim "Wybierz elementy, które mają być czyszczone".


Comment 3 Marek Stępień 2005-10-19 21:08:07 CEST
...a sam tekst "Zapytaj mnie przed usuwaniem" został zmieniony na "Poproś o
potwierdzenie przed czyszczeniem" już jakiś czas temu. 

Proponuję, żebyś używał najnowszego polskiego nightly z
http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-mozilla1.8-l10n/ .

Comment 4 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:13:51 CET
Teraz jest: "Poproś o potwierdzenie przed czyszczeniem danych prywatnych." Verified.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:17 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.