Bug 656 - toolkit/chrome/global/tree.dtd - 'Przywróć naturalny porządek'
Summary: toolkit/chrome/global/tree.dtd - 'Przywróć naturalny porządek'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
: 714 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 12:04 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 12:04:43 CEST
Opcja 'Przywróć naturalny porządek' w okienku do określania, jakie kolumny mają
być wyświetlane w Menedżerze zakładek.
Proponowałbym 'domyślny', 'pierwotny' albo 'standardowy'. Naturalny kojarzy mi
się raczej z naturalnym porządkiem Wszechświata czy innym porzadkiem stworzonym
przez Stwórcę albo, jak kto woli, matkę Naturę.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 17:46:22 CEST
toolkit/chrome/global/tree.dtd:<!ENTITY restoreNaturalOrder.label "Przywróć
naturalny porządek">

Toolkit zamrożony do wydania Thunderbirda 1.5b2 PL, nie poprawię tego w tej chwili.

-> toolkit, ale przypisane do mnie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-18 23:32:22 CEST
To jest niezłe. :)

Żeby było śmieszniej.

en-US, Firefox/Thunderbird (mozilla/toolkit):
<!ENTITY restoreNaturalOrder.label "Restore Natural Order">

en-US, SeaMonkey (xpfe):
<!ENTITY restoreNaturalOrder.label "Reset Column Ordering">

Po raz pierwszy widzę coś, co w SeaMonkey jest rozsądniej zrobione.

Zmieniam na "domyślny", b&t.

1.8:
Checking in tree.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/tree.dtd,v  <--  tree.dtd
new revision: 1.1.2.1; previous revision: 1.1

Trunk:
Checking in tree.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/tree.dtd,v  <--  tree.dtd
new revision: 1.2; previous revision: 1.1

Fixed.
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-24 20:48:21 CEST
*** Bug 714 has been marked as a duplicate of this bug. ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.