Bug 660 - Nie działają accesskeys otwierające menu Plik i Pomoc
Summary: Nie działają accesskeys otwierające menu Plik i Pomoc
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-17 12:34 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 12:34:20 CEST
Accesskeys do menu Plik (p) i do menu Pomoc (c) nie działają. Zamiast otwarcia
menu następuje połączenie z mozillapl.org/pobierz i
mozillapl.org/centrum_informacyjne.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 15:02:39 CEST
Invalid.

Accesskeys do menu mają niższy priorytet niż accesskeys zdefiniowane na
stronach. Najwyraźniej próbujesz z tych accesskeys korzystać np. tutaj. :)
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:19 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.