Bug 663 - Zmienić Preferencje → Ciasteczka, opcja '...chyba że usunąłem ciasteczka...'
Summary: Zmienić Preferencje → Ciasteczka, opcja '...chyba że usunąłem ciasteczka...'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 13:11 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 13:11:38 CEST
Preferencje → Ciasteczka, opcja '...chyba że usunąłem ciasteczka...' Niezależnie
od wątpliwości dot. interpunkcji (możemy założyć istnienie przecinka po 'Zezwól
...') nie podoba mi się dyskryminujące stwierdzenie 'usunąłem'. Zanim jednak
zgłoszę bug w tej konkretnej sprawie (Marcoos jest już chyba bliski szału),
chciałbym zapytać Was o opinię: czy będziemy rygorystycznie przestrzegać
"bezpłciowości"?

Ja byłbym raczej za bezpłciowością. Choć w języku polskim nie jest to łatwe,
jest jednak wykonalne no i eleganckie.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-10-17 14:48:58 CEST
Ja bylbym za tym, zeby jesli jestesmy w stanie znalezc forme bezplciowa, to z
niej korzystamy. Jesli forma bezplciowa powoduje potworki jezykowe, to bym z
niej rezygnowal.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-17 15:08:11 CEST
to jest firefox, nie toolkit.
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-17 15:10:25 CEST
Poprawa podsumowania na zgodne z zasadami.
Comment 4 Wojciech Kapusta 2005-10-17 16:33:43 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> to jest firefox, nie toolkit.

Napisałem tak, bo nie ma działu do zgłaszania problemów natury ogólnej.
Comment 5 Wojciech Kapusta 2005-10-17 16:37:11 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
W takim razie proponowałbym "...chyba że usunięto ciasteczka ustawione przez tę
witrynę".
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-17 17:10:51 CEST
Poprawione razem z błędem 662.
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:24:28 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre - nie ma już "usunąłem".

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.