Bug 665 - Preferencje - okno 'Zaawansowane ustawienia JavaScriptu'
Summary: Preferencje - okno 'Zaawansowane ustawienia JavaScriptu'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P4 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 20:01 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:17 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Podmiana -> zamiana (menu), zmiana (tekst na pasku stanu) (2.44 KB, patch)
2005-10-19 00:13 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 20:01:41 CEST
Opcja '...blokowanie lub podmianę menu kontekstowego' - słowo "podmiana" jest
słowem bardzo potocznym. Elegancko jest "zmiana" i tak też proponuję →
'...blokowanie i zmianę menu kontekstowego'.

Dodatkowo do tego okna: 'ustawienia JavaScriptu' - czy JavaScript się odmienia?
Pozostawiłbym w formie nieodmiennej.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 20:06:17 CEST
"Zmiana" może dotyczyć części, "podmiana" dotyczy całości. Więc "zmiana" tutaj
być nie może. "Podmiana" jest potoczna? http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=45071

Tak, JavaScript się odmienia.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-17 20:07:29 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
>  "Podmiana" jest potoczna? http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=45071

Ups... Rzeczywiście. Ale "zmiana" to wciąż co innego.
Comment 3 Wojciech Kapusta 2005-10-17 21:09:17 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
>...Ale "zmiana" to wciąż co innego.


A jak powiesz: "Skrypt podmieniający menu kontektowe użytkownika" wzgl. "Skrypt
do podmiany menu", czy "Skrypt zmieniający to menu" albo "Skrypt do zmiany menu"?
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-17 21:17:09 CEST
> A jak powiesz: "Skrypt podmieniający menu kontektowe użytkownika" wzgl. "Skrypt
> do podmiany menu", czy "Skrypt zmieniający to menu" albo "Skrypt do zmiany menu"?

"Skrypt zmieniający" dodałby coś do *oryginalnego* menu. Skrypt podmieniający -
podmienia je na inne. I dokładnie to blokuje ta opcja.
Comment 5 Wojciech Kapusta 2005-10-18 09:35:54 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
No to jeszcze zastanówcie się na opcją "zamiany", czyli "...blokowanie lub
zamianę menu kontekstowego". Może do przyjęcia byłoby zamiana menu kontekstowego
na inne, skoro zwykła zmiana się nie podoba?
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-19 00:13:24 CEST
Created attachment 627 [details]
Podmiana -> zamiana (menu), zmiana (tekst na pasku stanu)

Dodatkowo wyrugowana inna "podmiana", w tym samym oknie.

Checked-in b&t.
Comment 7 Marek Stępień 2005-10-19 00:13:52 CEST
Fixed.
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-01 05:26:07 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.