Bug 666 - Preferencje - opcje okna Karty
Summary: Preferencje - opcje okna Karty
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 20:08 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 20:08:06 CEST
Otwieraj odnośniki... :
1. opcja 'w nowej karcie, w ostatnim aktywnym oknie' (trzeba dodać przecinek);
2. opcja 'w ostatnio aktywnej karcie...' (trzeba dodać "w").
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 20:14:05 CEST
Ad 2. Jasne.

Ad 1. Nie. To jest nowa "karta w ostatnio aktywnym oknie".
Comment 2 Bartosz Piec 2005-10-17 20:53:02 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> 1. opcja 'w nowej karcie, w ostatnim aktywnym oknie' (trzeba dodać przecinek);

Operowcy używają tłumaczenia "na karcie". Nie warto tego ujednolicić?

P.S. Błąd 666 ;)
Comment 3 Wojciech Kapusta 2005-10-17 21:00:38 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Ad 1. Nie. To jest nowa "karta w ostatnio aktywnym oknie".

To może lepiej będzie tak, jak napisałeś, czyli "w nowej karcie w ostatnio
otwartym oknie".

Na karcie - nie brzmi to najlepiej!

Comment 4 Marek Stępień 2005-10-17 21:05:25 CEST
> To może lepiej będzie tak, jak napisałeś, czyli "w nowej karcie w ostatnio
> otwartym oknie".

"...ostatnio aktywnym".

Czyli tylko punkt 2.

Comment 5 Marek Stępień 2005-10-17 21:08:13 CEST
Patch jest trywialny, nie chce mi się go dołączać...

Checking in tabs.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/tabs.dtd,v  <--  tabs.dtd
new revision: 1.4.2.1; previous revision: 1.4

Checking in tabs.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/tabs.dtd,v  <--  tabs.dtd
new revision: 1.4.2.1; previous revision: 1.4

Ad 1: Wontfix
Ad 2 i dla całego buga: Fixed b&t.
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-17 21:36:32 CEST
.
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-10-17 22:58:54 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> (W odpowiedzi na komentarz #1)
> > Ad 1. Nie. To jest nowa "karta w ostatnio aktywnym oknie".
> 
> To może lepiej będzie tak, jak napisałeś, czyli "w nowej karcie w ostatnio
> otwartym oknie".

Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Ostatnio otwarte okno to nie zawsze
ostatnie aktywne okno. Jeśli otworzę trzy okna w kolejności: okno1, okno2,
okno3, to ostatnim otwartym oknem jest okno3. Jeśli powrócę do okna pierwszego
(okno1), to okno1 będzie ostatnim aktywnym oknem (ale ostatnim otwartym oknem
pozostanie okno3).
Comment 8 Marek Stępień 2005-10-17 23:17:22 CEST
> Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. 

I nie został wprowadzony. Jak napisałem wyżej, zmieniłem tylko to "w " na
początku jednej z opcji, nic poza tym.
Comment 9 Wojciech Kapusta 2005-10-19 20:48:29 CEST
Pozwolę sobie jeszcze powrócić do tego tematu: rzecz jasna zasypiając nad
klawiaturą napisałem źle w komentarzu 3 (ostatnio otwartym oknie), chodziło mi o
"ostatnio aktywne okno". 

Comment 10 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:59:28 CET
Verified, teraz tam jest już coś innego.
Comment 11 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:21 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.