Bug 67 - Instalator Tb 0.6 nie ma ikony
Summary: Instalator Tb 0.6 nie ma ikony
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://beta.thunderbird.pl/0.6/Thunde...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-17 23:15 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Zrzut ekranu (3.03 KB, image/jpeg)
2004-05-17 23:15 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2004-05-17 23:15:09 CEST
Instalator Thunderbirda nie ma ikony (przynajmniej w Win98). Wygląda to dosyć
nieprofesjonalnie, szczerze mówiąc. :)
Comment 1 Marek Stępień 2004-05-17 23:15:33 CEST
Created attachment 43 [details]
Zrzut ekranu
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-05-18 08:48:58 CEST
a jak to wyglada w angielskiej wersji? Bo pod XP i Polska i Angielska maja ladne
ikony.
Comment 3 Marek Stępień 2004-05-18 14:20:27 CEST
Hmm.. dziwne. Po reboocie instalator automagicznie odzyskał ikonkę.

Widocznie "gupia winda". :)

Invalid.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-05-18 16:08:51 CEST
jak najbardziej v.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:44:00 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 18:19:29 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.