Bug 671 - "Nieważny przed" -> "Ważny od" [Podgląd certyfikatu; security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties]
Summary: "Nieważny przed" -> "Ważny od" [Podgląd certyfikatu; security/manager/chrome/...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-18 10:36 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-01-30 03:48 CET (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (1007 bytes, patch)
2005-10-28 22:53 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Patch: Ważny od/do -> Nieważny przed/po (990 bytes, patch)
2009-01-10 08:46 CET, Hubert Gajewski
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-18 10:36:58 CEST
W oknie 'Podgląd certyfikatu' (a nie można po prostu "Informacje o
certyfikacie"?), w zakładce 'Szczegóły', pozycja 'Pola certyfikatu' (to
certyfikaty mają pola?) znajdziemy określenia ważności certyfikatu, wymagające
dużego wysiłku umysłowego: "Nieważny przed" i "Nieważny po".

Proponowałbym po prostu: "Ważny od" i "Ważny do".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-19 00:22:35 CEST
Takie dziwactwo jest w oryginale.
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-19 09:12:28 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
W to nie wątpię.

Nie zwalnia to nas jednak z obowiązku zachowania zdrowego rozsądku. Przecież
nikt z MF nie będzie zaglądał do naszego pakietu językowego i sprawdzał, czy aby
nie pozmienialiśmy treści komunikatów pisanych po haszu wzgl. whisky.

Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-10-19 11:00:59 CEST
Marku: czy cos poza tym przeszadza nam w uzyciu propozycji Wojciecha? Wydaje mi
sie ona logiczniejsza, a jednoczesnie bardzo malo ryzykowna.
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-24 19:18:28 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> Marku: czy cos poza tym przeszadza nam w uzyciu propozycji Wojciecha? 

Tak. To, że jest to bardzo dziwne, a więc musi mieć jakąs przyczynę. Najlepiej
zapytać poetę (mozilla.org), co miał na myśli. :)
Comment 5 Marek Stępień 2005-10-28 22:51:18 CEST
security/manager, a więc toolkit
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-28 22:53:12 CEST
Created attachment 654 [details]
Patch

Niech wam będzie.
Comment 7 Marek Stępień 2005-10-28 22:56:30 CEST
Wrzucone, b&t.

Fixed.
Comment 8 Hubert Gajewski 2008-12-29 11:42:36 CET
To nie jest to samo.

Weźmy coś takiego:

Nieważny przed: 2008-05-12
Nieważny po: 2009-05-11

To jest informacja, że certyfikat jest NIEWAŻNY przed 2008-05-12 i NIEWAŻNY po 2009-05-11. W okresie od 2008-05-12 do 2009-05-11 może być zarówno WAŻNY, jak i NIEWAŻNY. Fakt, że w praktyce raczej będzie ważny, ale całkowitej pewności nie będziemy mieć, aż minie data 2009-05-11 lub ktoś go unieważni.

Ważny od: 2008-05-12
Ważny do: 2009-05-11

To jest informacja, że certyfikat jest ważny w okresie od 2008-05-12 do 2009-05-11. Czyli nie to samo, co wyżej.
Comment 9 Bartosz Piec 2009-01-02 16:58:58 CET
Zgadzam się z Hubertem. Proponuję to poprawić na formę, jaka była wcześniej (bo w en-US wciąż tak jest) i zgłosić na bmo.
Comment 10 Hubert Gajewski 2009-01-10 08:46:17 CET
Created attachment 1249 [details]
Patch: Ważny od/do -> Nieważny przed/po
Comment 11 Marek Stępień 2009-01-10 10:14:41 CET
Comment on attachment 1249 [details]
Patch: Ważny od/do -> Nieważny przed/po

r+, a-191+, a-central+

Chcesz to poprawić w 3.0.x? Jeśli tak -> bmo.
Comment 12 Hubert Gajewski 2009-01-10 10:46:00 CET
(In reply to comment #11)
> (From update of attachment 1249 [details])
> r+, a-191+, a-central+
> 
> Chcesz to poprawić w 3.0.x? Jeśli tak -> bmo.

Zgłoszę w wolnej chwili.

Fixed, a raczej backed out (mozilla-1.9.1 & trunk)

Resolved... Invalid?
Comment 13 Hubert Gajewski 2011-01-30 02:36:45 CET
ZWERYFIKOWANE (weryfikacja-starych-bugow)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.