Bug 675 - Kodowanie Płd.-wsch. i Płd.-zach. Azja
Summary: Kodowanie Płd.-wsch. i Płd.-zach. Azja
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577 711
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-18 11:56 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
'płd-wsch i płd-zach Azja'->"Południowoazjatycki" (branch & trunk) (2.00 KB, patch)
2005-10-28 22:02 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-18 11:56:22 CEST
Widok → Kodowanie znaków → Więcej

1. Określenie Płd.-wsch. i Płd.-zach. Azja ani nie wygląda ładnie ani nie jest
czytelne.
2. Ściśle naukowo rzecz biorąc, Azja południowo-zachodnia to Bliski i Środkowy
Wschód (Półwysep Arabski?).

Propozycje:
1. Rozbić kodowania azjatyckie na więcej grup: wschodnioazjatyckie,
indochińskie, hindii, bliskowschodnie, kaukaskie - tu mamy tylko pewnien
problem z tureckimi, bo nie pasują ani do kaukaskich ani do bliskowschodnich.
Jest to moim zdaniem rozwiązanie najlepsze. Ma ono jeszcze jedną zaletę - w
przyszłości można będzie łatwiej dodawać nowe języki.
2. Jeśli z przyczyn MF nie da się tego wykonać (wiemy, że oni nie mają pojęcia o
tym, co jest na wschód Bermudów), to może po prostu nazwać to
"południowoazjatyckie", a kaukaskie i tureckie przenieść do tego, co obecnie
nazywa się "Bliski Wschód" i zamienić na "zachodnioazjatyckie". Wtedy będziemy
mieli jako taki porządek.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-18 15:47:08 CEST
Nie mamy żadnej możliwosci zmiany zawartości "zestawów" kodowania, możemy tylko
zmienić ich nazwy
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-19 00:21:43 CEST
Jedyne, co możemy zrobić, to zmienić "Płd.-wsch. i płd-zach. Azja" na
"Południowoazjatycki".

+CC.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-10-19 01:20:25 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Jedyne, co możemy zrobić, to zmienić "Płd.-wsch. i płd-zach. Azja" na
> "Południowoazjatycki".

W en-US jest "SE & SW Asian", więc właściwie powinno być
"Południowowschodnioazjatycki i południowozachodnioazjatycki". Wygląda cudownie ;)

Jestem za zmianą na "Południowoazjatycki", chyba ze ktoś mnie przekona, że to
rozdzielenie Azji na wchodnią i zachodnią (w nazwie) jest z jakichś powodów
bardzo istotne.

A "Bliskiego Wschodu" bym nie ruszał.
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-28 17:11:41 CEST
A może zróbmy kategorie rzeczownikowo?

zachodnioeuropejski -> Europa Zachodnia
wschodnioeuropejski -> Europa Wschodnia
wschodniazjatycji -> Azja Wschodnia
Płd.-zach i pld-wsch. Azja -> Azja Płd-wsch. i Płd.-zach. 
             (odwrotna kolejność)
Bliski Wschód -> Bliski Wschód
             (bez zmian)
Unicode -> Unicode
             (bez zmian)

Co wy na to?
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-28 17:15:39 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)

> Co wy na to?

Jak dla mnie wygląda OK.
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-28 17:17:05 CEST
Tylko to - zdaje się - zrobi nam bajzel w "Wybór automatyczny". :/
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-10-28 17:45:11 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #6)
> Tylko to - zdaje się - zrobi nam bajzel w "Wybór automatyczny". :/

Hmm... To zostaw tak, jak jest :)

Comment 8 Marek Stępień 2005-10-28 18:26:34 CEST
> Hmm... To zostaw tak, jak jest :)

Więc może jednak "Południowoazjatycki"?
Comment 9 Marek Stępień 2005-10-28 22:02:40 CEST
Created attachment 652 [details]
'płd-wsch i płd-zach Azja'->"Południowoazjatycki" (branch & trunk)

Dla spójności zmienia też 'Bliski Wschód' na 'Bliskowschodni'.
Comment 10 Marek Stępień 2005-10-28 22:06:42 CEST
checked in, branch & trunk.

Lepszy porządek zrobi się w błędzie 146, ale już po wersji 1.5.
Comment 11 Wojciech Kapusta 2005-10-29 11:28:50 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> ...
> Co wy na to?

Na pewno lepiej. I nie widzę specjalnego bajzlu (bajzelu? :) ) w wyborze
automatycznym. Ale - jak chcecie.
Comment 12 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:15:54 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre
Comment 13 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:24 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.