Bug 676 - Logo searchplugina Google uszkodzone w wersji dla Windows
Summary: Logo searchplugina Google uszkodzone w wersji dla Windows
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P4 normalny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-19 02:54 CEST by Piotr Karamański
Modified: 2009-01-02 03:17 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Karamański 2005-10-19 02:54:05 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8b5) Gecko/20051006 Firefox/1.4.1
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8b5) Gecko/20051006 Firefox/1.4.1

Jest uszkodzona grafika GOOGLE w części szybkiego wyszukiwania.. problem jest
tylko z GOOGLE. Wyświetlana jest tylko połowa grafiki.

Używam: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8b5) Gecko/20051006
Firefox/1.4.1

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1.
2.
3.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-19 21:13:51 CEST
mass searchplugin reassign -> gandalf

#aviarypl:
<gandalf> zostaw mi cale searchpluginy

(można odfiltrować po słowie kluczowym: "serczplagin1").
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-24 17:40:58 CEST
Poprawione jakiś czas temu...
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:17:46 CET
Verified - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2a1pre) Gecko/20081210 Minefield/3.2a1pre

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.