Bug 68 - Dialog akceptowania cookies jest nieco zbyt duży.
Summary: Dialog akceptowania cookies jest nieco zbyt duży.
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://beta.firefox.pl/marcoos/pomoc/...
Depends on:
Blocks: 27 45
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-18 15:10 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-18 15:10:13 CEST
Porównajmy:

* angielski: http://texturizer.net/firefox/images/cookie_accept.png
* polski: http://beta.firefox.pl/marcoos/pomoc/images/cookie_accept.png

Polski dialog jest o 50% szerszy, ma długie i skomplikowane teksty (jakieś
"przesłała żądanie", brr... Potencjalnie zniechęcające użytkownika do jego
przeczytania tekstu i klikania w ciemno).

Propozycja:

+-------------------------------------------------------------------------+
| Potwierdź                           [_][-][X] |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  ^                                   |
| /!\  Witryna cookiemonster.org chce ustawić ciasteczko.          
        |
| /___\                                  |
|                                     |
| [x] Postępuj tak samo w przypadku pozostałych ciasteczek z tej witryny. |
|                                     |
| [Pokaż szczegóły]                   [Zezwól][Odrzuć] |
+-------------------------------------------------------------------------+
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-05-18 16:11:27 CEST
moje sugestie:

1) ciastko a nie ciasteczko. brzmi mniej kolokwialnie.
2) zezwol -> pozwol (nie jestem tu pewien, ale forma zezwol, brzmi straszliwie
anachronicznie i jakos .... dziwnie)
3) "Postepuj tak samo wobec wszystkich ciastek z tej witryny"
Comment 2 Marek Stępień 2004-05-18 16:33:42 CEST
1) Co do "ciasteczek"/"ciastek" - w całym FF stosujemy "ciasteczka", więc taka
zmiana nie mogłaby być ograniczona tylko do tego okna.

IE 6.0 PL:
 "pliki cookie"

Konqueror 3.2.x:
 "ciasteczka"

MozillaPL:
 "ciasteczka"

OperaPL:
  ??? (nie mam pod ręką)

Terminu "ciastka" nie widzialem w żadnym programie, spotkałem się z nim tylko w
niektórych postach na pl.comp.www i pcl.javascript. :)


2) "Zezwól" jest lepsze, IMHO. "Pozwól" jest takie jakby "jednorazowe". ;)


3) - OK.
Comment 3 Piotr Komoda 2004-06-09 19:36:31 CEST
pl-PL\cookie\cookieAcceptDialog.dtd
pl-PL\cookie\cookieAcceptDialog.properties

->Biore na siebie
Comment 4 Piotr Komoda 2004-06-09 19:59:54 CEST
Poprawka znajduje sie w zalaczniku pitreck2.zip Buga 45. Czekam na weryfikacje...
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-06-13 22:55:46 CEST
nie. nadal nie dziala. Napis brzmi:

"odpowiedz tak samo w przypadku wszystkich pytan dotyczacych ciasteczek
pochadzacych z tej witryny" - to "troche" przegiecie.

Poprawiam na "zastosuj wobec wszystkich ciasteczek z tej witryny"
Comment 6 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:23 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 19:46:45 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.