Bug 681 - Okienko 'Podaj hasło i nazwę użytkownika' - kawałek po angielsku
Summary: Okienko 'Podaj hasło i nazwę użytkownika' - kawałek po angielsku
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-19 19:35 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-19 19:35:40 CEST
W okienku tym mamy komunikat: "Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla Access for
...". 

Nie wiem, czy to jest wygenerowane przez daną stronę, czy tak jest w programie,
a niestety nie znam innej strony o dostępie tylko dla zastrzeżonych użytkowników.
Comment 1 Bartosz Piec 2005-10-19 20:03:15 CEST
Ten napis jest wybierany przez webmastera strony/admina serwera. Powinien być
IMO w cudzysłowiu, jeżeli nie jest (w 1.0 jest).
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-19 20:03:44 CEST
Invalid.

To jest tytuł (sic!) strony. 
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-10-19 20:06:05 CEST
nie da sie w cudzyslow tego ujac?
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:26 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.