Bug 684 - Okno "Pokaż informacje o ramce/stronie" - tekst "Wygasa"
Summary: Okno "Pokaż informacje o ramce/stronie" - tekst "Wygasa"
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-19 20:14 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-19 20:14:41 CEST
Jest tam tekst "Wygasa" + data i godzina. Może należałoby dodać, co mianowicie
wygasa, bo nie jest to zbyt jasne?

Ten sam tekst znajduje się na zakładce "Media". Wybierając np. różne obrazki
można wywołać zmianę wartości - konkretnie godziny albo czegoś, co wygląda jak
godzina - w pozycji "Wygasa".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-28 20:23:48 CEST
Wygasa "ważność przechowywanego w pamięci podręcznej
dokumentu/ciasteczka/blahblah". Po angielsku jest gołe "Expires". 

Dałoby się zrobić z tego "Ważny do:" (Niemcy mają gültig bis) gdyby nie to, że
"...ważny/-a/-e" ma być: strona, obrazek, plugin, ciasteczko.

Nie ma jak tego sensownie i krótko poprawić. Ale problem jest niewielki, z tego
okna i tak korzystają ci, co wiedzą, o co w nim chodzi. :)

WONTFIX
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-29 11:35:04 CEST
Ponieważ temat powróci w następnej wersji, to pozwolę sobie już zaproponować -
"Ważność do:"

Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:30:11 CET
Verified - samo się rozwiązało - już tego nie ma.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:28 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.