Bug 685 - Reporter: polityka prywatności nie przetłumaczona
Summary: Reporter: polityka prywatności nie przetłumaczona
Status: VERIFIED TRANSFERRED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
: 784 972 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-19 20:25 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-19 20:25:06 CEST
W oknie tym znajduje się tekst dotyczący polityki prywatności, z którą
użytkownik musi się zapoznać i zgodzić. Jest on niestety po angielsku. Wprawdzie
w następnym okienku znajduje się odnośnik, ale i on prowadzi do tekstu angielskiego.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-19 20:32:03 CEST
To jest strona www na mozilla.org. Bez współpracy ze strony MF/MC nic się z tym
nie da zrobić.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-19 21:53:32 CEST
Reporter, a więc -> Rozszerzenia
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-24 21:08:00 CEST
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=281717
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-28 16:50:21 CEST
Nie w 1.5. _Może_ w 2.0.
Comment 5 Marek Stępień 2005-11-02 17:33:03 CET
*** Bug 784 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 6 Marek Stępień 2006-08-31 18:21:16 CEST
*** Bug 972 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 7 Marek Stępień 2006-09-15 21:44:13 CEST
-> 3.0... 
Comment 8 Stefan Plewako :stef 2008-11-04 08:43:45 CET
(In reply to comment #3)
> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=281717

Powyższy bug ma status RESOLVED FIXED, robimy coś z tym dalej?
Comment 9 Marek Stępień 2008-11-20 13:52:37 CET
Trzeba by siąść i to przetłumaczyć. :P
Comment 10 Marek Stępień 2009-05-11 12:51:49 CEST
Obecnie link ten prowadzi w en-US do:
http://www.mozilla.com/en-US/privacy-policy.html

Polskim odpowiednikiem tego tekstu jest:
http://www.mozilla-europe.org/pl/about/privacy/
Comment 11 Hubert Gajewski 2009-05-11 13:37:25 CEST
Potrzeba jeszcze czegoś, by rozwiązać tego buga?
Comment 12 Hubert Gajewski 2009-05-23 07:08:34 CEST
Marek?
Comment 13 Marek Stępień 2009-06-21 09:13:34 CEST
Tekst jest przetłumaczony na ME. Różnice dotyczą tylko:
* podmiotu, który się pod nim podpisał (MoCo vs MozEu),
* braku numeracji punktów w en-US
* braku wstępu w europejskiej wersji
* dodatkowego akapitu o tym, że w eurowersji dane gromadzi MozEu i może je przekazywać MoCo (nie pasuje to do Reportera, bo tu dane idą od razu do MoCo).

Co więc trzeba zrobić?
1) z naszej strony na razie nic, my mamy ten tekst gotowy (z uwagami jak wyżej)
2) MoCo powinna udostępnić możliwość publikowania lokalnych wersji privpol lub linkować do tej z MozEu (problem: inny podmiot)

Tak więc - obecnie to sprawa bardziej dla MoCo niż dla nas.
Comment 14 Hubert Gajewski 2009-06-21 09:36:23 CEST
(In reply to comment #13)
> 2) MoCo powinna udostępnić możliwość publikowania lokalnych wersji privpol lub
> linkować do tej z MozEu (problem: inny podmiot)

Jest na to bug w b.m.o.?
Comment 15 Marek Stępień 2009-06-21 14:32:23 CEST
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=494581

moved_to_bmo (czysto formalnie: invalid)
Comment 16 Stefan Plewako :stef 2009-06-21 14:49:36 CEST
(In reply to comment #15)
> moved_to_bmo (czysto formalnie: invalid)
Comment 17 Hubert Gajewski 2009-06-21 15:58:02 CEST
(In reply to comment #15)
> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=494581

Zupełnie zapomniałem :-) Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.