Bug 688 - Obcięte - nieczytelne informacje o motywach w oknie Motywy
Summary: Obcięte - nieczytelne informacje o motywach w oknie Motywy
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
: 715 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-19 21:05 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-19 21:05:16 CEST
Informacje o motywach oraz komunikaty o konieczności restartu przeglądarki w
celu zadziałania wzgl. aktualizacji tych motywów są obcięte i całkowicie
nieczytelne.

Podział okna jest nielogiczny - u mnie okienko z motywami ma dokładnie 236
pikseli, reszta przypada na podgląd (nigdy nie wykorzystana w całości). okno
można sobie dowolnie rozciągać, ale te 236 px pozostają bez zmian.

Widziałbym tu dwie możliwości (wiem, że niekoniecznie jest to związane z
lokalizacją!): przenieść wyświetlanie tych informacji np. na spód okna podglądu,
albo znacznie rozszerzyć pole, w którym wyświetlane są te informacje i komunikaty.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-21 15:19:30 CEST
-> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=311610

invalid.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-26 05:24:52 CEST
*** Bug 715 has been marked as a duplicate of this bug. ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.