Bug 69 - Zablokujmy zmianę rozmiaru tekstu w IE na thunderbird.pl
Summary: Zablokujmy zmianę rozmiaru tekstu w IE na thunderbird.pl
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-18 17:10 CEST by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:07 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-18 17:10:54 CEST
Dotychczas www.firefox.pl stosowało rozmiary czcionek względne, ale okazuje się,
że w IE jeśli wybierze się coś mniejszego niż "medium", strona staje się
kompletnie nieczytelna, większa - rozwala layout. IE ma jakiś chory (czytaj:
zbyt duży) mnożnik dla małego/dużego tekstu.

Zdecydowałem więc, żeby IE dostawało 10pt. To nie jest idealne rozwiązanie, ale
thunderbirda będą używać także ludzie stosujący IE jako przeglądarkę, więc...

Zmiana w CSS jest taka (przy początku pliku):

	html {
                /* .. tu inne właściwości .. */
		font-size: 10pt; /* dla IE */
		padding: 2.4em 0 15px 0; /* dla IE */
	}
	
	html[xmlns] {
		padding: 1.4em 0 15px 0; /* dla dobrych przegladarek */
		font-size: 0.8em;
	}

Prosiłbym o wprowadzenie tego samego na thunderbird.pl ;)

Chyba że ktoś ma lepszy pomysł. :)
Comment 1 Marek Stępień 2004-05-18 17:13:12 CEST
Aha, zdaje się, że większość użyszkodników IE ma właśnie ustawione coś
mniejszego niż medium, więc...
Comment 2 Marek Stępień 2004-05-19 02:20:34 CEST
Zrobione. Nie żeby mi się to podobało bardzo, ale cóż...

Proszę otworzyć ponownie, jeśli ktoś wpadnie na pomysł, jak zrobić skalowalny
tekst w IE, który jednocześnie będzie czytelny, a nie rozwali nic w innych
przeglądarkach.Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:22:59 CEST
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.