Bug 691 - Komunikat o niemożliwości sprawdzenia certyfikatu
Summary: Komunikat o niemożliwości sprawdzenia certyfikatu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: firefox
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-20 18:47 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-20 18:47:25 CEST
Okno "Podgląd certyfikatu XYZ" → otrzymałem taki oto ciekawy komunikat: "Nie
można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ wystawca certyfikatu nie jest na
liście zaufanych wystawców."

Proponowałbym przeformułować: "Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ
jego wystawca nie figuruje na liście zaufanych wystawców certyfikatów." Można
też bardzo pospolicie: "...,ponieważ jego wystawcy nie ma na liście zaufanych ...".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-21 14:53:44 CEST
Wrzucona wersja 2.

Checking in pippki.properties;
/l10n/l10n/pl/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties,v  <-- 
pippki.properties
new revision: 1.5; previous revision: 1.4

Checking in pippki.properties;
/l10n/l10n/pl/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties,v  <-- 
pippki.properties
new revision: 1.2.2.2; previous revision: 1.2.2.1

Patch:
http://bonsai-l10n.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=l10n/pl/security/manager/chrome/pippki&command=DIFF_FRAMESET&file=pippki.properties&rev1=1.2.2.1&rev2=1.2.2.2&root=/l10n

fxd.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-01 05:58:38 CET
pl/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties:certNotVerified_IssuerNotTrusted=Nie można sprawdzić tego certyfikatu: wystawcy nie ma na liście zaufanych.

Jest lepiej, ale znalazłem jeszcze coś takiego:

1. pl/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties:VerifyIssuerNotTrusted=<Wydawca certyfikatu nie jest na liście zaufanych wydawców>

Wydawca, czy wystawca? I "nie jest" mi nie pasuje, jak Wojciechowi. Lepiej: "nie ma"

<Wystawcy certyfikatu nie ma na liście zaufanych wystawców>

2. pl/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties:issuerNotTrusted=Ponieważ organ certyfikacji, który wystawił ten certyfikat ,nie jest na liście zaufanych organów, autentyczność tego certyfikatu zostanie zakwalifikowana jako niegodna zaufania, o ile nie zostanie stwierdzone inaczej.

Spacja przed przecinkiem, zamiast po i "nie jest". Może tak:

Ponieważ organu certyfikacji, który wystawił ten certyfikat, nie ma na liście zaufanych organów, autentyczność tego certyfikatu zostanie zakwalifikowana jako niegodna zaufania, o ile nie zostanie stwierdzone inaczej.

-> REOPEN
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:30 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.
Comment 4 Marek Stępień 2009-01-10 12:15:47 CET
central: poprawione
1.9.1: poprawione

Dla 1.9 zgłoszony: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=472998
Comment 5 Hubert Gajewski 2011-01-30 02:34:07 CET
ZWERYFIKOWANE (weryfikacja-starych-bugow)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.