Bug 692 - Wskazówka w oknie "Witryna certyfikowana przez nieznany urząd certyfikacji"
Summary: Wskazówka w oknie "Witryna certyfikowana przez nieznany urząd certyfikacji"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-20 19:09 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-20 19:09:05 CEST
W oknie tym można znaleźć wskazówkę "Należy powiadomić webmastera tej witryny o
problemie."

Proponuję zmienić webmastera na administratora, gdyż autor strony (nie
łebmaster!) z reguły nie jest osobą odpowiedzialną za takie rzeczy. Fakt, że
często na witrynach widnieją adresy autorów a nie ma kontaktu z administratorami.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-21 14:46:15 CEST
Po angielsku jest webmaster, ale niech ci będzie.

Checking in newserver.dtd;
/l10n/l10n/pl/security/manager/chrome/pippki/newserver.dtd,v  <-- 
newserver.dtdnew revision: 1.1.2.1; previous revision: 1.1

Checking in newserver.dtd;
/l10n/l10n/pl/security/manager/chrome/pippki/newserver.dtd,v  <-- 
newserver.dtdnew revision: 1.2; previous revision: 1.1

fixed.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-01 05:40:22 CET
Verified, tego już nie ma.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:30 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.