Bug 698 - Błąd nielokalizacyjny instalatora - nieintuicyjne tworzenie folderu instalacyjnego
Summary: Błąd nielokalizacyjny instalatora - nieintuicyjne tworzenie folderu instalacy...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-22 20:01 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-22 20:01:52 CEST
Przepraszam, ale nie podejmę się opisać tego należycie dla mozilla.org:
tworzenie katalogu (folderu) instalacyjnego jest strasznie nieintuicyjne i może
doprowadzić użytkownika do rozpaczy. Cały ten moduł trzeba chyba napisać od
nowa, albo zrezygnować z instalatora.

Pamiętam, że w Tb było tak samo.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:33 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.