Bug 699 - Błąd stylistyczny w potwierdzeniu dostarczenia wiadomości.
Summary: Błąd stylistyczny w potwierdzeniu dostarczenia wiadomości.
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 normalny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-23 20:34 CEST by tomeksz
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description tomeksz 2005-10-23 20:34:38 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8b5) Gecko/20051006 Firefox/1.4.1
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8b5) Gecko/20051006 Firefox/1.4.1

W potwierdzeniu wysłania wiadomości jest treść
"To jest potwierdzenie dostarczenia wiadomosci dla wiadomosci, ktora zostala
wyslana do ktos@gdzies.tam "
Zestawienie "wiadomości dla wiadomości" brzmi okropnie.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1.
2.
3.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-27 23:57:24 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.