Bug 70 - Literówki i błędy w tłumaczeniach
Summary: Literówki i błędy w tłumaczeniach
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-21 11:16 CEST by Jacek Rymski (Yano)
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jacek Rymski (Yano) 2004-05-21 11:16:34 CEST
Informacje o stronie/Odnośniki - jest Arkusz styli -> Arkusz stylów.
Opcje/Prywatność/Cisteczka - na przycisku jest Wjątki -> Wyjątki (poza tym tekst
"rozsadza" okienko Opcji i trzeba przewijać w poziomie.
Comment 1 Marek Stępień 2004-05-21 11:29:39 CEST
Opcje/Prywatnośc -> Patrz bug 42.

Swoją drogą na zrzucie ekranu w attachment 21 [details] jest "Wyjątki", a nie "Wjątki". Na
pewno masz "finalne" wydanie Firefoksa 0.8?
Comment 2 Jacek Rymski (Yano) 2004-05-24 10:44:13 CEST
Faktycznie coś mi się poprzestawiało. Na ściągniętej (ponownie!) i
zainstalowanej wersji z firefox.pl jest "Wyjątki".

Ale co do "styli" podtrzymuję.
Poza tym zastanawiam się nad profilami. Wg Słownika Języka Polskiego
(http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=49158) dopełniacz liczby mnogiej brzmi profilów.
Przy czym w nawiasie jest podana forma "profili". Ja to traktuję jako
dopuszczalną formę, ale prawidłową powinna być końcówka -ów.

Może ktoś bardziej oblatany w jęz. polskim się zorientuje.
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-17 22:50:21 CEST
Arkusz stylÓW poprawiony w 0.9.
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:17 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:35:07 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:21:25 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.